Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

BT görüntülerinden sürrenal lezyonların belirlenmesi ve sınıflandırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.