Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Konya yöresi yıldız çiçeği (Dahlia spp.) genotiplerinin karakterizasyonu ve bazı bitki büyüme düzenleyicilerin bitki gelişimine etkileri

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.