Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Optimal active and reactive power dispatch in smart grid (Nature-inspired optimization algorithms based approach)

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.