Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Bölge kalkınmasında yeni aktörler: Kalkınma ajanslarının performansı (MEVKA ve MARKA kalkınma ajanslarının karşılaştırmalı analizi)

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.