Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Osteoartritisli köpeklerde ıntra-artiküler otolog trombositten zengin plazma (TZP) uygulaması ile bio-fiziksel aktivatörlü otolog trombositten zengin plazma uygulamasının yangısal mediatörler ve metalloproteinaz (MMP-2 ve MMP-9) enzimlerine etkisinin araştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.