Selcuk University Digital Archive Systems

Effects of kras gene LCS6 mutation on metastasis pathways in human lung cancer

Show simple item record

dc.contributor.advisor Çora, Tülin
dc.contributor.author Azzawri, Ali Ahmed
dc.date.accessioned 2018-12-27T08:03:50Z
dc.date.available 2018-12-27T08:03:50Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Azzawri, A. A. (2018). Effects of kras gene LCS6 mutation on metastasis pathways in human lung cancer. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14170
dc.description.abstract Akciğer kanseri kompleks ve sıklıkla ölümcül bir hastalıktır. Dünya genelinde en çok ölüme neden olan kanser türü olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) raporuna göre akciğer kanseri tüm dünyada kanser türleri arasında, erkeklerde ölüme neden olan birinci, kadınlarda ise ikinci kanser türüdür. Akciğer kanserinin ölüm oranı (mortalite) oldukça yüksektir ve bu kanserden dünyada her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. Akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer dokularındaki hücrelerin kontrolsüz çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu kontrol dışı çoğalma, hücrelerin çevredeki dokuları sararak veya akciğer dışındaki organlara (karaciğer, kemik, beyin gibi) yayılmaları ile (metastaz) hasara yol açabilir. Akciğer kanserleri mikroskop altında izlenen hücrelerin görüntüsüne göre "küçük hücreli akciğer kanseri" ve "küçük hücreli dışı (küçük hücreli olmayan) akciğer kanseri" olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Akciğer kanserlerinin yaklaşık %80'i küçük hücreli dışı gruptadır. Kronik karsinojen maruziyeti sonucunda genetik yapıda hasar oluşmaktadır. Hücre çoğalmasını kontrol eden genlerdeki hasar, kanser oluşumundaki temel unsurdur . Diğer kanser türlerine benzer olarak, akciğer kanseri de onkogenlerin aktivasyonu ya da tümör baskılayıcı genlerin inaktivasyonu sonucunda gelişir. Son yıllarda proto-onkogen olarak adlandırılan normal ve genellikle hücrenin bölünmesi ile ilgili işlevlerde rol alan genlerin; belirli karsinojenlerle onkogen haline geçerek, karsinogeneziste rol aldıkları anlaşılmıştır. KRAS geni, 21 kDa'luk protein (p21) kodlayan bir onkogendir. HRAS ve NRAS ile birlikte Ras gen ailesinin üyesidir. Ras genleri, tanımlanan ilk insan onkogenleridir. Ras proteinleri hücre büyümesi ve farklılaşmasını düzenleyen, membran ilişkili GTPaz sinyal proteinleridir. Bu protein, başlıca RAF/MEK/ERK, PI3K/AKT/mTOR ve JAK/STAT3 olmak üzere farklı sinyal yolaklarını regüle eder. miRNA Let-7'nin, KRAS genini baskıladığı ve bunu da, genin 3'UTR bölgesindeki LCSs (Let-7 complementary sites) bölgelerine bağlanarak gerçekleştirdiği bilinmektedir. Literatürde, akciğer kanserinde metastazda rol alan genlerdeki değişikliklerle tümörün gelişimi, metastazı ve tedaviye cevabını inceleyen yeterli çalışma bulunmamaktadır. Diğer kanserlerde olduğu gibi, akciğer kanserin metastazında da genlerin genotipi ile metastaz arasında ilişki olabilir. KRAS geni 3'-UTR'si üzerinde miRNA Let-7'nin bağlanma bölgesi olan LCS6'daki (Let-7 complementary site) T>G değişikliğinin (rs61764370), Let-7'nin bağlanmasını ve fonksiyon görmesini engelleyerek, tümörün büyümesine ve metastaz yolağının açılmasına neden olacağı düşünülmüştür. Bunun için KRAS CDS'deki G12V ve LCS6 mutasyonlarını taşıyan akciğer kanseri A549, NCI-H441 ve BEAS-2B (kontrol) hücrelerinde, in vitro deneyler kullanılarak LCS6 mutasyonunun AKT ve ERK yolakları ve metastaz üzerine etkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; İn vitro deneylerde, A549 ve NCI-H441 hücrelerinde, G12V ve LCS6'nın invazyon, migrasyon ve proliferasyon bakımından farklı etkilere sahip oldukları saptandı. LCS6 bölgesinde mutasyon artışı NCI-H441 hücrelerinde migrasyon ve proliferasyonu artırırken A549 hücrelerinde migrasyon ve proliferasyon azaldı. Hem G12V hem de LCS6 mutasyonu her iki hücre hattında da ( A549 ve NCI-H441) hücre invazyonunu artırdı. Hedef genlerin ekspresyonu ise hem western blot hem de qPCR ile gösterildi. Her iki mutasyonun G12V ve LCS6 mutasyonun A549 ve NCI-H441 hücrelerinde PI3K/AKT/mTOR and RAF/MEK/ERK yolaklarını indüklediği, hatta A549 hücre hattında bu yolakların aktivasyonunu daha fazla artırdığı tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Lung cancer is the leading cancer killer of both men and women throughout the world. Lung cancer is the most common cancer worldwide, accounting for 1.8 million new cases and 1.6 million deaths in 2012. Lung cancer is characterized by a low survival and high relapse rate. The commonest malignant tumor found in the lungs is a metastasis from another primary cancer. Metastatic neoplasms of the lungs are more common than primary lung cancer. The lungs are involved by metastatic disease in one third to half of all malignant lesions. NSCLC, the most frequently occurring category of lung cancer, accounts for approximately 80 % of all cases. RAS mutations are found in approximately one-third of all human malignancies. KRAS accounts for most of the RAS mutations found in the majority of human malignancies. Notably, KRAS accounts for 90% of RAS mutations in lung adenocarcinomas. Recent literature has reported a strong association between KRAS mutation and survival in non-small cell lung cancer and approximately 97% of KRAS mutations in NSCLC involve codons 12 or 13. Molecular mechanisms that are mediating tumor's initiation, invasion, metastases, recurrence and resistance to the therapy in lung cancers remains largely unknown. In addition, the relationship between genotype of genes and tumor's features such as development of tumors, progression, invasion, metastasis and response to therapy also has not been extensively studied. One of the target sequences of miRNA Let-7 complementary site within the 3'untranslated region of KRAS gene (named is 3'-UTR LCS6 sequence). LCS6 mutation may lead to metastases, development of cancer, relapse and treatment resistance in many cancers. Consistent with findings, reduced let-7 expression is also associated with poor prognosis in lung cancer. At the same time, it results in the decrease of the survival rate. However, the mechanisms of these effects are not known yet. In this project, it was aimed to carry out the effect of LCS6 mutation on metastatic functions and AKT and ERK pathways, by using lung cancer A549, NCI-H441 cells and BEAS-2B (control) cell carrying pLenti-KRAS-CDSmLCS6n, pLenti-KRAS-CDSm-LCS6m plasmids. The results showed that G12V and LCS6 mutations have significant different effects among A549 and NCI-H441 cell groups. the mutation of LSC6 region increases the cell migration and proliferation in NCI-H441 cells, while in A549 cells a slight decrease occurred in migration and proliferation levels. Both G12V and LCS6 mutations increase the cell invasion level in A549 and NCI-H441 cells. As for the target genes, both Western and qPCR results showed that G12V and LCS6 mutations induced PI3K/AKT/mTOR and RAF/MEK/ERK pathways in A549 and NCI-H441 cells, induce these pathways were higher in A549 cells. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Akciğer kanseri tr_TR
dc.subject Metastaz tr_TR
dc.subject Proliferasyon tr_TR
dc.subject Migrasyon tr_TR
dc.subject İnvazyon tr_TR
dc.subject Lung cancer tr_TR
dc.subject Metastasis tr_TR
dc.subject Proliferation tr_TR
dc.subject Migration tr_TR
dc.subject Invasion tr_TR
dc.title Effects of kras gene LCS6 mutation on metastasis pathways in human lung cancer tr_TR
dc.title.alternative İnsan akciğer kanser hücrelerinde kras geni LCS6 mutasyonun metastaz yolaği üzerine etkisi tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account