Selcuk University Digital Archive Systems

Türkiye'de yetiştirilen bazı koyun ırklarında ebeveyn tayini

Show simple item record

dc.contributor.advisor Altunok, Vahdettin
dc.contributor.author Öz, Gülseren Yıldız
dc.date.accessioned 2018-12-27T08:02:59Z
dc.date.available 2018-12-27T08:02:59Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Öz, G. Y. (2018). Türkiye'de yetiştirilen bazı koyun ırklarında ebeveyn tayini. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14168
dc.description.abstract Günümüzde, mikrosatellit belirteçler evcil hayvan pedigri kontrolünde ve populasyon genetiği çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Herhangi bir genetik bir belirtecin birey tanımlamasında kullanılabilmesi için ilgili populasyonda uygunluğunun ispatlanması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye'de yetiştirilen bazı koyun ırklarında kullanılabilecek en uygun mikrosatellit belirteçler ile multipleks PZR protokolü oluşturmak ve rutin analizlerde kullanılabilecek ebeveyn tayini test panelinin geliştirilmesidir. Çalışma kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştiriciliği yapılan Bafra, Kıvırcık, Kangal Akkaraman, İvesi ve Karacabey Merinosu koyun ırklarının her birinden 50'şer adet, toplam 250 adet kan örneğinden DNA izolasyonu yapılmıştır. DNA örneklerinin kalite kontrolleri spektrofotometri ve agaroz jel elektroforez ile yapılmıştır. Toplam 12 adet mikrosatellit (OarFCB20, INRA063, OarFCB304, INRA006, MAF65, MAF214, McM42, D5S2, OarCP49, , McM527, INRA172 ve OarAE129) cinsiyet tayini için AMEL belirteci baz uzunluklarına göre gruplandırılmış ve Applied Biosystems'in standart boya setlerine uygun florasan işaretli boyalar ile boyanmışlardır. Primerlerin optimum çalışma değerleri gradient PZR ile belirlendikten sonra multipleks çalışma denemeleri yapılmıştır. İki ayrı multipleks PZR sistemi Applied Biosystems 3130 Genetik Analizörü kullanılarak fragman analizi yapılmıştır. Genel popülasyon parametreleri ve dışlama olasılığı istatistiksel olarak hesaplanmıştır Çalışmaya konu olan populasyonlarda toplam 212 farklı allel elde edilirken, ortalama gözlenen ve beklenen heterozigotluk değerleri sırasıyla 0.706 ve 0.747 olarak hesaplanmıştır. Bireylerin benzerlik olasılığı değerleri 0.047 ve 0.000 arasında bulunmuştur. Bilinen her iki ebeveyn kullanılarak hesaplanan dışlama olasılığı değerleri çalışmada kullanılan tüm ırklarda 0.999 olarak bulunurken, bilinen ebeveynlerden yalnızca biri kullanılarak yapılan hesaplamada dışlama olasılığı 0.989'dan büyük olarak elde edilmiştir. Bu veriler ile koyun ırklarının genetik yapısı ortaya konulmuş ve mikrosatellit test panelinin ebeveyn tayininde güvenilir bir şekilde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Nowadays, microsatellites are widely used in animal DNA paternity testing and population genetic studies. In order to be able to use any genetic marker in the definition of an individual, appropriateness in the relevant population must be proven. The purpose of this study is to develop a multiplex PCR protocol and a panel for using routine parentage testing of some sheep breeds reared in Turkey. Working within the scope, a total 250 blood samples (fifty for each breed) were collected from Bafra, Ivesi (Awassi), Kangal Akkaraman, Kivircik and Karacabey Merino sheep breed reared in different regions of Turkey. Genomic DNAs were isolated and qualities were checked by spectrophotometry and agarose gel electrophoresis. A total of 12 microsatellites (OarFCB20, INRA063, OarFCB304, INRA006, MAF65, MAF214, McM42, D5S2, OARCP49, AMEL, McM527, INRA172 and OarAE129) and AMEL for sex identification were grouped according to their base pair lengths and labelled with fluorescent dyes suitable for Applied Biosystems. Optimum PCR conditions were determined by gradient PZR. Two separate multiplex PZR systems were developed for fragment analysis using the Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer. General population parameters and probability of exclusion were statistically calculated. While a total of different 212 alleles were obtained in populations, the average observed and expected heterozygosity values were calculated as 0.706 and 0.747, respectively. Probability of identity for individuals were found between 0.047 and 0.000. The probability of exclusion values were calculated as 0.999 in all breeds when both parents were known. However, probability of exclusion values were greater than 0.989 using only one known parent. As a result of these analyzes, phylogenetic structure of these sheep breeds were investigated. It is concluded that this microsatellite test panel could be used in parentage testing of these sheep breeds. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Ebeveyn tayini tr_TR
dc.subject Fragman analizi tr_TR
dc.subject Koyun tr_TR
dc.subject Mikrosatellit tr_TR
dc.subject Multipleks PZR tr_TR
dc.subject Parentage testing tr_TR
dc.subject Fragment analysis tr_TR
dc.subject Sheep tr_TR
dc.subject Microsatellite tr_TR
dc.subject Multiplex PCR tr_TR
dc.title Türkiye'de yetiştirilen bazı koyun ırklarında ebeveyn tayini tr_TR
dc.title.alternative Paternity testing of some sheep breeds in Turkey tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account