Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

İntravitreal deksametazon implant tedavisinin koroid kalınlığına etkisinin "swept-source" optik koherens tomografi ile ölçülmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.