Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kamu idareleri ve kuruluşlarında sosyal medya: Kavramsal ve ampirik bir çalışma (Türkiye örneği)

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.