Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Sıçanlarda timokinon takviyesinin tükenme egzersizine bağlı oluşan oksidatif stres ve antioksidan durum üzerine etkileri

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.