Selcuk University Digital Archive Systems

Abdulkȃdir Talebȃnī'nin (Fȃiz) Türkçe şiirleri (İnceleme-gramer-sözlük)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Erbay, Fatih
dc.contributor.author Hamad, Kosar Othman
dc.date.accessioned 2018-12-20T12:44:57Z
dc.date.available 2018-12-20T12:44:57Z
dc.date.issued 2015-11-11
dc.identifier.citation Hamad, K. O. (2015). Abdulkȃdir Talebȃnī'nin (Fȃiz) Türkçe şiirleri (İnceleme-gramer-sözlük). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14120
dc.description.abstract Bu çalışmada, 19. yüzyılın başarılı tasavvuf şairlerinden Kerküklü “Şeyh Abdulkȃdir Talebânî” (Fȃiz) ele alınmıştır. Şairin Türkçe şiirleri, farklı kaynaklardan bir araya getirilerek dil incelemesi yapılmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde, Şeyh Abdulkȃdir Talebânî'nin (Fȃiz) hayatı, eserleri ve edebî kişiliği ele alınarak tanıtılmaya çalışılmıştır. Bu bölümde Fâiz ile şiir atışmasına (muhavere) giren Hacı Abdullah (Sȃfî) da tanıtılmıştır. İkinci bölümde, Fȃiz’in Türkçe şiirleri transkripsiyonlu olarak verilmiştir. Fâiz’in şiirleriyle birlikte Sâfî’nin şiirleri de -italik bir şekildegösterilmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise Fâiz’in şiirlerinde karşılaşılan şekil bilgisi özellikleri verilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda elde edilenler “Sonuç” başlığı altında ele alınmıştır. Fâiz’in şiirlerinde bilinmeyen kelimelere ait bir “Sözlük” de çalışmanın sonuna eklenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract “Sheikh Abdulkȃdir Talebânî” (Fȃiz) who was from Kirkuk and one of the most successful sufi poet of 19th century is examined in this study. An examination of language is made by bringing the poet’s Turkish poetries from different sources. The study is composed of three parts. In the first part, Sheikh Abdulkȃdir Talebânî (Fȃiz) is tried to be introduced by handling his life, work of art and literary personality. Hacı (Hajji) Abdullah (Sȃfî) who got involved in a poetry discourse with Fâiz is also introduced in this part. In the second part, Turkish poems of Fȃiz are given with transcription. Along with Fâiz’s poems, Sâfî’s poems are shown as italic. In the third and latest part, form properties that are encountered in Fâiz’s poems are given. Those obtained at the end of the evaluations are handled under the title “Conclusion”. A “Dictionary” that belongs to unknown words in Fâiz’s poems is attached to the end of the study. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Şeyh Abdulkȃdir Talebânî tr_TR
dc.subject Irak Edebiyatı tr_TR
dc.subject Faiz tr_TR
dc.subject Iraq literature tr_TR
dc.subject Interest tr_TR
dc.title Abdulkȃdir Talebȃnī'nin (Fȃiz) Türkçe şiirleri (İnceleme-gramer-sözlük) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account