Selcuk University Digital Archive Systems

Power coefficient in one point liquid limit test for soils of northern Turkey at various temperatures

Show simple item record

dc.contributor.author Üyetürk, Emre
dc.contributor.author Huvaj, Nejan
dc.date.accessioned 2018-12-20T09:43:02Z
dc.date.accessioned 2018-02-20
dc.date.available 2018-12-20T09:43:02Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-04-17
dc.identifier.citation Üyetürk, E., Huvaj, N. (2018). Power coefficient in one point liquid limit test for soils of northern Turkey at various temperatures. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6, (4), 643-653. tr_TR
dc.identifier.issn 2147-9364
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14104
dc.description DOI: 10.15317/Scitech.2018.158 URL: http://sujest.selcuk.edu.tr/sumbtd/article/view/633 tr_TR
dc.description.abstract In this study, the power coefficient of one-point liquid limit equation given by ASTM 4318-17 is evaluated for weathered volcanic deposits of Northern Turkey. Total of 35 soil samples taken from depths ranging from 0.2 m to 4 m from 8 different sites in the city of Rize and one site in Trabzon, Turkey are used, and a total of 77 Atterberg limit tests are conducted. Three different sample preparation methods are used: (1) starting from in-situ moisture content without any drying, (2) drying at 60C oven, (3) drying at 110C oven. For liquid limit determination by one-point method, the best fitting power coefficient is evaluated for different sample preparation conditions separately, and are compared with the power coefficient suggested by ASTM D4318-17. Soils used in this study are in ML-OL to MH-OH zones in plasticity chart and the liquid limit values vary in the range of 35% to 103% (moist preparation). Liquid limits obtained by multi-point method and the ones obtained by one-point method are found to be similar to each other. It is concluded that although the power coefficient changes (in the range of 0.106 to 0.133 with an average value of 0.120) due to sample preparation technique, they are close to ASTM-suggested power value of 0.121, and the differences in resulting liquid limits are negligibly small (0-2%). tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada ASTM D4318-17 tarafından önerilen tek nokta likit limit saptama denklemindeki üstel katsayı Türkiye’de Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan ayrışmış volkanik zeminler için belirlenmiştir. Numuneler 0.2 m ila 4 m derinliklerden, Rize’den 8 sahadan ve Trabzon’dan 1 sahadan alınmış olup toplamda 35 adettir ve bu numunelerle 77 adet Atterberg kıvam limitleri deneyi yapılmıştır. Bu çalışmada 3 farklı numune hazırlama yöntemi kullanılmıştır. Bunlar (1) herhangi bir ısıtmaya maruz bırakılmadan doğal su muhtevasından numune hazırlama, (2) 60C fırında kurutulduktan sonra hazırlama ve (3) 110C fırında kurutulduktan sonra hazırlamadır. Tek nokta likit limit saptama denklemindeki üstel katsayı, farklı yöntemlerle hazırlanan numuneler için hesaplanmış ve bu üstel katsayı ASTM D4318-17 standardında tavsiye edilen değer ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada kullanılan zeminler Plastisite abağında ML-OL ve MH-OH sınıfında olup likit limit değerleri %35 ile %103 arasında değişmektedir (ıslak hazırlama yöntemi ile). Öte yandan çok nokta yöntemiyle belirlenmiş olan likit limit değerleri ile tek nokta yöntemiyle belirlenen değerlerin birbirine yakın olduğu görülmüştür. Sonuç olarak farklı numune hazırlama tekniklerinin üstel katsayı değeri 0.106 ila 0.133 arasında olup, ortalama değer olarak 0.120 elde edilmiş bu değerlerin ASTMD4318-17 de tavsiye edilen 0.121 değerine yakın olduğu görülmüş ve bu farklılıkların likit limit değerlerinde ihmal edilebilir bir farklılığa yol açtığı sonucuna varılmıştır (0-%2). tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tr_TR
dc.subject Liquid limit tr_TR
dc.subject Multi point tr_TR
dc.subject One point tr_TR
dc.subject Likit limit tr_TR
dc.subject Çok nokta tr_TR
dc.subject Tek nokta tr_TR
dc.title Power coefficient in one point liquid limit test for soils of northern Turkey at various temperatures tr_TR
dc.title.alternative Türkiye’nin kuzeyindeki zeminler için farklı sıcaklıklarda tek nokta likit limit deneyindeki üstel katsayı tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi
dc.identifier.volume 6
dc.identifier.startpage 643
dc.identifier.endpage 653


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account