Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Dual enerji bilgisayarlı tomografi ile üriner sistem taşlarının in vivo analizi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.