Browsing 2018, Sayı 43 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kuyumcu, Hakan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Having come under the influence of Parsi/Persian during the First World War, The Urdu Theater and especially Bombay Parsis established numerous itinerant Natak theater companies such as Victoria, Original, Alfred and New ...
 • Koç, Zeynep Elif; Önsoy, Murat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  This article argues that in the last decade there is a visible decline in the political, normative and economic power of the European Union (EU) as a dominant actor in the Western Balkans (WB). Particularly the slowing ...
 • Pehlivan, Gamze Fahriye (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Han, hamam, kervansaray, zaviye, medrese gibi birçok kültürel mirasın işlevsel açıdan eskimesinin ya da işlevsiz kalmasının sonucunda zamanla terk edildiği ve ardından yok olma sürecine girdiği bilinmektedir. Cami, bedesten, ...
 • Düzenli, Mesut Bayram; Bulak, Şahap (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Tanzimat döneminden beri edebiyatçılar, eleştirmenler ve akademik çevrelerce hemen hemen bütün yönleriyle uzun uzadıya tartışılmasına rağmen, bugün aruz vezni ile ilgili çözülmesi gereken birçok sorun bulunmaktadır. Bu ...
 • Benhür, Çağatay (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Tarihe mal olmuş şahsiyetlerin vefatları, tüm dünyada yankı uyandıran hadiseler olmuştur. Ülkesi ve dünya için önemli işler yapmış kişilerin kaybı, diğer ülkelerde de bir takım yansımalar yapmıştır. Tarihin gördüğü en ...
 • Karadeniz, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  İroni ve humor; şiiri bir dil işi, dilde yangınlar yaratmak sanatı olarak değerlendiren Cemal Süreya’nın temel anlatım stratejilerinden biridir. Süreya, ironiyi şiirdeki düşünce ve çağrışım zenginliğinden kaynaklanan ince ...
 • Küçükşen, Kübra (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  İslâm dünyasını 19. yüzyıldan bu yana etkileyen, Cumhuriyet Türkiye’sinin de ideolojik temelini oluşturan bir kavram olarak milliyetçilik, her toplumun kendi özgün koşullarına göre biçimlenen bir düşünce tarzı olmuş, millet ...
 • Solmaz, Sefer (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Türk devletlerinde hükümdar mekânı olarak kullanılan sarayın devlet hayatında önemli bir yeri vardır. Aynı zamanda devletin yönetim merkezi olarak kullanılan sarayda bir teşkilatlanma meydana getirilmiştir. Saray ...
 • Ölker, Gökhan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Gülşen-i Hayât’ın elimizde iki nüshası vardır. İkisi de Konya Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi’nde kayıtlıdır. Çalışmamızda esas aldığımız nüsha 13652 arşiv numarasıyla kayıtlıdır. Nüshada eserin tam ...
 • Ölker, Perihan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Oğuz Türkçesinin gelişim aşamasındaki tarihî safahatını değerlendirmek açısından mensur eserlerin önemi ayrı bir değer taşımaktadır. Mensur eserler gerek ses bilgisi gerek şekil bilgisi gerekse söz dizimi ve anlam bilimi ...
 • Bozkurt, Kenan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Fuzûlî’nin estetiğinde güzelliğin ne olduğu hususu, doğrudan ele alınıp işlenmediği gibi güzelliğin bizzat kendisi anlatılmaz. Şâir, güzelliği en yetkin örnekleri üzerinden hareketle anlatma yoluna gider ki bunlar, genelde ...
 • Kunduracı, Osman; Bahargülü, Nurcan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Türkler; başta Anadolu olmak üzere gittikleri her bölgenin şartlarına uygun ve kendilerine özgü nitelikli konutlar inşa etmişlerdir. Bu evler insanların fiziksel ölçülerine uygun, işlevsel ve estetik değerleriyle bir bütün ...
 • Sarıçelik, Kerim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Osmanlı Devleti’nde 26 Mart 1913 tarihinde çıkarılan İdâre-i Umûmiye-i Vilâyât Kanûn-ı Muvakkatı vilâyet yönetimini yeniden düzenledi. Bir taraftan yerel yönetim organlarının yetkileri genişletilirken öte yandan yerinden ...
 • İnce, Yunus (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışma Osmanlı tarih yazıcılığının ne zaman ve niçin başladığını ortaya koymak için kaleme alınmıştır. Çalışmanın kaynakları genel olarak El-Evamirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye gibi Anadolu Selçukluları dönemine ...
 • Türk, Emine Bilgehan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci, Türk tiyatrosunun ilk emektarlarından biri olarak anılır. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, değişen Osmanlı kültür ve sosyal hayatının tanığı ve gözlemcisi olarak öne çıkardığı tipleri, ...
 • Öztürk, Ahmet; Toprak, Serap (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Kırım Savaşı’nda mağlup olan Rusya, Kafkas halklarının kendisine gerekli desteği vermediği gerekçesiyle bölge halkına yönelik baskı, şiddet ve asimilasyon politikaları yürütmeye başladı. Rusya’nın uyguladığı bu politikalar ...
 • Yılmaz, Kadri Hüsnü (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  İçerdikleri çeşitli bilgiler sayesinde kültür ve sanat tarihi açısından oldukça önemli olan mecmular, edebiyat araştırmacılarına çok çeşitli imkânlar sunmaktadırlar. Mecmualar sayesinde çeşitli sebeplerle şairlerin divanlarına ...
 • Karagülmez, Müjdat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Türkler ve Macarlar I. Dünya Savaşı’nda müttefik olarak aynı cephede sırt sırta çarpışmış iki millettir. Savaş sonrasında Türk milleti, Milli Mücadele ile yurdunu düşman işgalinden kurtararak yeni bir devlet kurmuş ve bu ...
 • Şimşek, Yaşar (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Bu makale, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi’nin 42. sayısında yayınlanan “Meşhed Nüshası Türkçe Kur’an Tercümesinin Söz Varlığı Üzerine Notlar” adlı çalışmanın devamı olup Meşhed ve Rylands Nüshalarında ...
 • Duran, Remzi; Baş, Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Türkler tarih sahnesine çıktıkları dönemden itibaren, hayvanlarına, kulanım eşyalarına ve inşa ettikleri küçük veya büyük mimari eserlere ait olduklarını düşündükleri boylarının damgalarını vurmayı gelenek haline getirmişlerdir. ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account