2018, Sayı 43

 

Recent Submissions

 • Küçükşen, Kübra (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  İslâm dünyasını 19. yüzyıldan bu yana etkileyen, Cumhuriyet Türkiye’sinin de ideolojik temelini oluşturan bir kavram olarak milliyetçilik, her toplumun kendi özgün koşullarına göre biçimlenen bir düşünce tarzı olmuş, millet ...
 • Çavuş, Selahattin; Akman, Erdoğan; Ayhan, Bünyamin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  In this study, an effort will be made to show how social network users manage the issue of personal secrecy and privacy, how they view the matter of others’ personal secrecy and privacy, and especially the issue of one’s ...
 • Pehlivan, Gamze Fahriye (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Han, hamam, kervansaray, zaviye, medrese gibi birçok kültürel mirasın işlevsel açıdan eskimesinin ya da işlevsiz kalmasının sonucunda zamanla terk edildiği ve ardından yok olma sürecine girdiği bilinmektedir. Cami, bedesten, ...
 • Duran, Remzi; Baş, Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Türkler tarih sahnesine çıktıkları dönemden itibaren, hayvanlarına, kulanım eşyalarına ve inşa ettikleri küçük veya büyük mimari eserlere ait olduklarını düşündükleri boylarının damgalarını vurmayı gelenek haline getirmişlerdir. ...
 • Kunduracı, Osman; Bahargülü, Nurcan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Türkler; başta Anadolu olmak üzere gittikleri her bölgenin şartlarına uygun ve kendilerine özgü nitelikli konutlar inşa etmişlerdir. Bu evler insanların fiziksel ölçülerine uygun, işlevsel ve estetik değerleriyle bir bütün ...
 • Karagülmez, Müjdat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Türkler ve Macarlar I. Dünya Savaşı’nda müttefik olarak aynı cephede sırt sırta çarpışmış iki millettir. Savaş sonrasında Türk milleti, Milli Mücadele ile yurdunu düşman işgalinden kurtararak yeni bir devlet kurmuş ve bu ...
 • İnce, Yunus (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışma Osmanlı tarih yazıcılığının ne zaman ve niçin başladığını ortaya koymak için kaleme alınmıştır. Çalışmanın kaynakları genel olarak El-Evamirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye gibi Anadolu Selçukluları dönemine ...
 • Öztürk, Ahmet; Toprak, Serap (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Kırım Savaşı’nda mağlup olan Rusya, Kafkas halklarının kendisine gerekli desteği vermediği gerekçesiyle bölge halkına yönelik baskı, şiddet ve asimilasyon politikaları yürütmeye başladı. Rusya’nın uyguladığı bu politikalar ...
 • Solmaz, Sefer (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Türk devletlerinde hükümdar mekânı olarak kullanılan sarayın devlet hayatında önemli bir yeri vardır. Aynı zamanda devletin yönetim merkezi olarak kullanılan sarayda bir teşkilatlanma meydana getirilmiştir. Saray ...
 • Okyar, Onur (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmada; Ahmed Yesevi ve temsilcilerini, günümüzün sosyal ve siyasi ihtiyaçları çerçevesinde, uluslararası ilişkiler perspektifiyle yorumlamak ve Türk dünyasında giderek belirginleşen ötekilik ve çatışma/terörizm ...
 • Sarıçelik, Kerim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Osmanlı Devleti’nde 26 Mart 1913 tarihinde çıkarılan İdâre-i Umûmiye-i Vilâyât Kanûn-ı Muvakkatı vilâyet yönetimini yeniden düzenledi. Bir taraftan yerel yönetim organlarının yetkileri genişletilirken öte yandan yerinden ...
 • Benhür, Çağatay (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Tarihe mal olmuş şahsiyetlerin vefatları, tüm dünyada yankı uyandıran hadiseler olmuştur. Ülkesi ve dünya için önemli işler yapmış kişilerin kaybı, diğer ülkelerde de bir takım yansımalar yapmıştır. Tarihin gördüğü en ...
 • Koç, Zeynep Elif; Önsoy, Murat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  This article argues that in the last decade there is a visible decline in the political, normative and economic power of the European Union (EU) as a dominant actor in the Western Balkans (WB). Particularly the slowing ...
 • Temel, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  XII. Yüzyılda İngiliz kolonisi haline gelen, XVI. Yüzyılın ilk yarısında da İngiliz egemenliğine giren İrlanda’da, İngiltere’nin siyasi ve ekonomik egemenliğini güçlendirerek sürdürebilmesi için uyguladığı politikalar, ...
 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Avcılığın insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi vardır. İnsanoğlu, önce ihtiyacını gidermek ve varlıklarını sürdürebilmek için tüfek kullanımına değin bir uğraş içinde olmuş ve birçok ritueller geliştirmiştir. Türklerin ...
 • Adalıoğlu, Hasan Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Din ile devlet arasındaki ilişkinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyebiliriz. Bu ilişkinin, tarihin değişik dönemlerinde farklı şekillerde ortaya çıktığı görülmüştür. Tarihî olarak başlangıçta, tek iktidar alanı ...
 • Ürekli, Bayram (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Bu kısa çalışmada meşhur iki Alman tarihçi ve şarkiyatçı olan Franz Taeschner ve Franz Babinger tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hocası Feridun Nafiz Uzluk’a Almanya’nın Münster ve Münih şehirlerinden 1952 ile ...
 • Karadeniz, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  İroni ve humor; şiiri bir dil işi, dilde yangınlar yaratmak sanatı olarak değerlendiren Cemal Süreya’nın temel anlatım stratejilerinden biridir. Süreya, ironiyi şiirdeki düşünce ve çağrışım zenginliğinden kaynaklanan ince ...
 • Bozkurt, Kenan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Fuzûlî’nin estetiğinde güzelliğin ne olduğu hususu, doğrudan ele alınıp işlenmediği gibi güzelliğin bizzat kendisi anlatılmaz. Şâir, güzelliği en yetkin örnekleri üzerinden hareketle anlatma yoluna gider ki bunlar, genelde ...
 • Dağı, Fahri; Alptekin, Mehmet; Kaplan, Tuba (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Masallar, insanın yaşadığı dünyada ufkunu ve hayal dünyasını zenginleştiren, yaratıcı bir birey olmasına yardımcı olan, çocuğun doğumuyla tanıştığı bir edebi türdür. Masallar yoluyla birey farklı dünyaların kapılarını ...

View more