2016, Sayı 40

 

Recent Submissions

 • Yüksel, Erol (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Demokrat Parti’nin kuruluşuna ilk adım oluşturacak ‚Dörtlü Takriri‛ Celal Bayar, Adnan Menderes ve Fuat Köprülü ile birlikte imzalayarak Cumhuriyet Hak Partisi Meclis Grubuna sunan Refik Koraltan’dır. Türk siyasetinde daha ...
 • Yörük, Doğan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Modern öncesi dünyanın çevre sorunlarının başında temiz suyun temini ve su kaynaklarının muhafazası, yaşanılan mekânların temizliği, ölen ve kesilen hayvanlar ile insan atıklarının gelişi güzel bir yerlere atılmaması, ...
 • İlhan, Ülfet Dağ; Avcıoğlu, Gamze Gizem (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  ‚Kar‛ adlı eseri ile Nobel ödülü alan Türk edebiyatının çağdaş yazarlarından Orhan Pamuk, kaleme aldığı son eseri ‚Kırmızı Saçlı Kadın‛da konu olarak Doğu ve Batı’nın önemli anlatılarını kullanmıştır. Bu eserde, Batı ...
 • Tek, Recep (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Her edebiyat geleneği, içinde bulunduğu çağın şartlarına, yaşadığı toplumun ihtiyaçlarına, zevklerine cevap verdiği sürece var olur. Dolayısıyla edebiyat toplumun beklentilerini karşılayabilmeli yani toplumla iç içe ...
 • Vurgun, Seda Yılmaz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Çarlık döneminin baskıcı uygulamalarına karşı Müslüman Türklerin en şiddetli isyanı 1916’da başlamıştır. Bu uygulamalar arasında özellikle Rusya’nın askerlik muafiyetini kaldırarak Türkistanlıları cephe gerisine almak ...
 • Karademir, Murat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Osmanlı Devletinin 16. yüzyılında, Baş mimarlık görevinde bulunan Mimar Sinan, geniş Osmanlı coğrafyasına bıraktığı sayısız eserlerle ve bu eserlerinde görülen tasarım anlayışıyla Türk Mimarisinin gelmiş geçmiş en büyük ...
 • Begiç, Hacer Nurgül (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Bir topluma farklı kimlik kazandıran ve onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerin başında “gelenekleri” gelmektedir. Türkler de tarih boyunca kendilerine has geleneklerini oluşturmuşlardır. Bu oluşumda göçebe yaşamdan ...
 • Aldırmaz, Volkan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Divan şiiri metinlerinin incelenmesi, yorumlanması ya da çözümlenmesiyle ilgili olarak, son zamanlarda yeni ve farklı yöntemlerin kullanıldığı görülmektedirler. Bu yöntemler, divan şiiri geleneğine farklı açılardan bakmayı ...
 • Şahin, Savaş (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Çocuk oyunları, çocukların bireysel ve sosyal gelişimleri için oldukça önemlidir. Toplumun ekonomik yapısı, yaşam koşulları, toplumsal inançlar ve değerler oyun kültürünü ve çeşitlerini belirlemektedir. Çocuk oyunları ...
 • Ospanova, Gulmira (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Türk dünyasında yer alan dil ve edebiyat alanlarındaki gelişmeler, lehçeler arası çevirilerdeki problemleri de gün ışığına çıkarmıştır. Türk lehçelerinin birbirleriyle olan ...
 • Kacıroğlu, Murat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Italo Calvino, Amerika Dersleri adıyla kitaplaşan konferanslarından birinde edebiyatın yaşamın ağırlığına karşı hafiflik yaratan bir değer olduğunu söyler. Yaşam karşısında insanın bir varoluş sorunu olarak deneyimlediği ...
 • Fırat, Hatice (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Toplum sorunlarının şiirde işlenilmesi gerektiğinin vurgulayan Mehmet Akif, bu hassasiyeti eserlerinde bizzat gösterir. Ele alınmasında fayda gördüğü konulardan biri de içki-kumar alışkanlığı olan erkeklerin kadına bakışıdır. ...
 • Koçakoğlu, Bedia (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Son dönem Türk romanının dikkate değer yazarlarından biri de Müge İplikçi’dir. Edebiyatın daha çok öykü ve roman türünde eserler veren İplikçi, postmodernist tavrı ile dikkati çekmektedir. Sanatçının ilk eseri olan Kül ve ...
 • Toker, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışma, Kazan Tatar Türkçesinin ilk numunelerinden olduğunu düşündüğümüz bir elyazma dua kitabı hakkındadır. Bu dua kitabı, Moskova’daki Prospekt Mir Camiindeki Kur’ân-ı Kerîmler ve dua kitapları arasında bulunmaktadır. ...
 • Aşcı, Ufuk Deniz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Bozkır, Konya’nın il merkezine 116 km uzaklıkta, Akdeniz bölgesinde yer alan bir ilçesidir. Konumu gereği Akdeniz ikliminden karasal iklime geçiş bölgesinde bulunur. Bu durum ilçenin kültürel yapısını etkilemiştir. Dolayısıyla ...
 • Kanal, Hümmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  II. Abdülhamid dönemi, Osmanlı eğitim sisteminde modernleşmenin üst düzeylere geldiği bir devir olma özelliğini taşır. İstanbul ve taşrada, ilköğretimden ortaöğretime kadar bir çok modern eğitim kurumunun açılışı ...
 • Açık, Turan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  ‚Klasik‛ dönemde merkezden atanan subaşıların yerini 17. yüzyılda sancakbeyiler ve beylerbeyiler tarafından atanan subaşılar almıştı. Bu durum subaşılık bağlamında nisbî bir yerelleşmeyi beraberinde getirmişti. Subaşı ...
 • Derviş, Leyla; Devrisheva, Khalida (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Kazak Türklerinin ilk bilim adamlarından biri olan Çokan Velihanov (1835-1865), Kazak Türk halkının tarihinde mümtaz bir yere sahiptir. Çokan Velihanov, XIX. yüzyılın en seçkin aydını, araştırmacısı, bilim adamı, tarihçi ...
 • Yardım, Müşerref (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Bu makale ikinci Meşrutiyet İslamcılığının dönemin şartlarına uygun özelliklerini belirledikten sonra Osmanlı İslamcılarının hangi noktada İslami Yenilikçilerle benzer düşünceler geliştirdiklerini, hangi noktada ise ...
 • Tuğluca, Murat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmanın iki amacı bulunmaktadır. Birincisi 17. yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti tarafından ilan edilen nefîr-i âmm uygulaması çerçevesinde hangi toplumsal katmanların sefere sürüldüğünü tespit etmek, ikincisi ise bu ...

View more