Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Köktürkçede yön bildiren kelimeler ve bunların okunuşuna farklı bir bakış

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.