Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Halkla ilişkilerde kamuyu bilgilendirme modeli: Konya örneğinde 4+4+4 eğitim sistemine yönelik bir saha araştırması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.