Selcuk University Digital Archive Systems

Türk musikisinde nazariyatçılara ve bestekârlara göre Çargâh makamının karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Özçimen, Aycan
dc.contributor.author İrden, Mine
dc.date.accessioned 2018-11-27T12:51:47Z
dc.date.available 2018-11-27T12:51:47Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Özçimen, A., İrden, M. (2012). Türk musikisinde nazariyatçılara ve bestekârlara göre Çargâh makamının karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (31), 419-443. tr_TR
dc.identifier.issn 1300-5766
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13811
dc.description Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/597 tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı Türk musikisi nazariyatçılarının ortaya koymuş oldukları nazariyat kitaplarındaki çargâh makamı tanımları ile bestekârlar tarafından yapılan eserlerdeki çargâh makamının işlenişini-kullanımını- bilimsel bir gerçekliğe dayandırarak belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, çargâh makamının tarifini yapan farklı kaynaklardan yararlanılmış ve otuz yedi adet çeşitli formlarda eser incelenmiştir. Bu kaynaklarla seçilen otuz altı eser arasında makam dizisinin ve geçkilerin kullanımı adına doğru orantılı olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma betimsel yöntemlerle yapılmış, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Önce “makam” ve “seyir” kavramlarına değinilmiştir. Ardından araştırma için öncelikle saz ve sözlü olarak çeşitli formlarda otuz yedi eser belirlenmiş, makamın kişileri sonuca kolay ulaştırabilecek kısımları (1.Hane, mülazime, teslim, zemin, nakarat gibi) göz önüne alınarak incelenmiştir. Araştırma, incelenen eserlerin sonuçlarına göre çargâh makamı tanımının standartlaşmasına kaynak olacak niteliktedir. Bugün Türk müziği eğitimi Arel-Ezgi sistemi ile verilmektedir. Bu sistemin kullandığı çargâh dizisi tezimizde birinci nevi çargâh makamı ile açıkladığımız makam dizisidir. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of study is to define the study on the usage of Çargâh makam in the works whether the definition by theorists and the usage by composer overlaps in term of usage and study. Fort this purpose different sources cntain the definition of Çargâh and Works İn different forms have been examined among the selected wokrs and makam, scale usage, shifting and usages were tried to be determined whether they are proportional or not. First makam and then imporvisation terms have been evaluated, then 37 works have been defined in different forms as verbal and instrumental considering More original parts of ma-kam tahat is to which will enable us to reach the conclusion easily have been examined (1. Hane, mülazime, teslim, zemin, nakarat vb.). The research, according to the results of the examined works has the quality of a source in the standardization of the definition of Çargâh makam. Today the education of Turkish music is given though Arel-Ezgi system the Çargah makam which this system use is the scala expressed by the first Nevi Çargah makam. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tr_TR
dc.subject Türk müziği tr_TR
dc.subject Makam tr_TR
dc.subject Çargâh tr_TR
dc.subject Turkish music tr_TR
dc.subject Mode tr_TR
dc.title Türk musikisinde nazariyatçılara ve bestekârlara göre Çargâh makamının karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative The comparation of the Çargâh makam in Turkish music between theorests and composers tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
dc.identifier.startpage 419
dc.identifier.endpage 443


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account