Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Konya Alâeddin Camii’nde bulunan zili dokumalardan örnekler

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.