Selcuk University Digital Archive Systems

27 numaralı şer'iye siciline göre Antep vakıfları (1664-1666)

Show simple item record

dc.contributor.author Solak, İbrahim
dc.date.accessioned 2018-11-27T11:54:15Z
dc.date.available 2018-11-27T11:54:15Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Solak, İ. (2012). 27 numaralı şer'iye siciline göre Antep vakıfları (1664-1666). Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (31), 161-171. tr_TR
dc.identifier.issn 1300-5766
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13798
dc.description Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/577 tr_TR
dc.description.abstract Ekonomik, kültürel ve sosyal hayatın gelişip canlanmasında vakıfların ve vakıf sisteminin çok önemli bir yerinin olduğu bilinmektedir. Vakıflar aracılığıyla özellikle şehirlerde, bazen de kırsal alanda cami, mescit, medrese, hamam, zaviye, imâret, bedesten gibi kültürel eserlerin yapımı artmış bu da sosyal hayatın gelişmesini, ticaretin canlanmasını sağlamıştır. Bu tebliğ-de, 1664-1666 tarihleri arasında Antep şehrinde bulunan cami, mescit, medrese, tekke, zaviye gibi vakıf eserleri ve bunların haricinde kalan toplum yararına kurulan vakıflar 27 numaralı Antep Siciline göre anlatılmaya çalışılacaktır. tr_TR
dc.description.abstract It is known that waqfs and the waqf system have played an important role on the development of economic, cultural and social life. By the mediation of waqfs, building of cultural architec‐tures like as mosque, masjid, madrasah, hamam, zaviye, imaret and bedesten (market) were ascended especially in the cities and sometimes in the rural areas. This facilitated developing of the social life and the trade activity. In this presentation, waqf buildings which were in Antep between 1664‐1666 like as mosque, madrasah, tekke, zaviye and other charity public buildings will be explained according to the Antep Sicil number 27. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tr_TR
dc.subject Gaziantep tr_TR
dc.subject Vakıf tr_TR
dc.subject Foundation tr_TR
dc.subject Court records tr_TR
dc.subject Şer'iye sicilleri tr_TR
dc.title 27 numaralı şer'iye siciline göre Antep vakıfları (1664-1666) tr_TR
dc.title.alternative Antep waqfs (1664-1666) according to ser’iye sicil number 27 tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
dc.identifier.startpage 161
dc.identifier.endpage 171


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account