Selcuk University Digital Archive Systems

Hızır Bin Yakub’un Cevāhirü’l-Me‘ānī adlı eseri üzerine bir değerlendirme

Show simple item record

dc.contributor.author Direkci, Bekir
dc.date.accessioned 2018-11-19T06:58:59Z
dc.date.available 2018-11-19T06:58:59Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Direkci, B. (2010). Hızır Bin Yakub’un Cevāhirü’l-Me‘ānī adlı eseri üzerine bir değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (28), 109-129. tr_TR
dc.identifier.issn 1300-5766
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13724
dc.description Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/462 tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada Hızır bin Yakub’un hicri 809/ miladi 1406 yılında yazdığı, müstensihi Pir Muhammed bin Musluhiddin’in de hicri 855/ miladi 1452 yılında istinsah ettiği Köprülü Kütüphanesi 153 numarada kayıtlı bulunan Cevāhirü’l-Me‘ānī adlı eserin bu nüshası esas alınarak ayrıntılı bir tanıtımı yapılmıştır. Anadolu sahasında yapılan ilk esmā-yı hüsnā şerhini de içeren eserin dinî edebiyat açısından önemi vurgulanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, Cevahirü’l-Me’ani written by Hizir bin Yakub in 809 HC/ 1406 BC and copied by Muhammad bin Mushuhiddin-who was the scribe- in 855 HC/ 1452 BC is elaborately defined being based on the copy that is registered to number 153 at Köprülü Library. The importance of the work, also including the first interpretation of Asma Ul Husna to be made in Anatolia, is emphasized in terms of religious literature. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tr_TR
dc.subject Hızır Bin Yakub tr_TR
dc.subject Cevāhirü’l-Me‘ānī tr_TR
dc.subject Eski Anadolu Türkçesi tr_TR
dc.subject Old Anatolian Turkish tr_TR
dc.title Hızır Bin Yakub’un Cevāhirü’l-Me‘ānī adlı eseri üzerine bir değerlendirme tr_TR
dc.title.alternative An evaluation on the work called Jevahirul Meani by Hızır Bin Yakub tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
dc.identifier.startpage 109
dc.identifier.endpage 129


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account