Selcuk University Digital Archive Systems

Afganistan Türkmencesinde standart Türkmence dışı şekiller

Show simple item record

dc.contributor.author Öztürk, Rıdvan
dc.date.accessioned 2018-11-16T12:35:54Z
dc.date.available 2018-11-16T12:35:54Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Öztürk, R. (2010). Afganistan Türkmencesinde standart Türkmence dışı şekiller. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (28), 13-29. tr_TR
dc.identifier.issn 1300-5766
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13720
dc.description Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/458 tr_TR
dc.description.abstract Türkmenistan’dan sonra Türkmence ile en fazla yazılı eser Afganistan’da verilmektedir. Ancak Afganistan’da verilen bu eserlerde standart Türkmenistan Türkmencesinde görülmeyen bir çok şekil bilgisi özelliği kullanılmaktadır. Bu şekillerin çoğu Oğuz grubu Türk yazı dillerinde görülmeyen şekiller olup, Çağatay-Özbek yazı dili koluna ait özelliklerdir. Standart dışı diye nitelendirdiğimiz bu şekiller, her eserde aynı sıklıkta geçmemektedir. Bu kullanım sıklığı, medrese eğitimi almış ve klasik edebî mahfillerde yetişmiş yazar ve şairlerde artarken, sözlü gelenekten yetişmiş olanlarda azalmaktadır. Bu çalışmada, Afganistan’da yayımlanmış Türkmence eserlerde geçen ve standart Türkmenistan Türkmencesine uymayan Çağatay-Özbek yazı dili koluna uygun şekiller ile Afganistan Türkmenlerinin ağız özelliklerinin metinlere yansıtılmış şekilleri tespit edilerek incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The most written work with the Turkmen is given in Afghanistan after Turkmenistan. However, many features of morphology that not seen in standard Turkmenistan Turkmen are used in work given in Afghanistan. Many of these are not seen in Oghuz group of Turkish written languages, these belong to Chagatai-Uzbek literary. This shapes called non-standard are not used at the same frequency in each work. This frequency of use is decreased in writers and poets that trained from oral tradition while increased that trained in Madrasa and classical literary school. In this study it was analyzed and ascertained becoming to Chagatai-Uzbek literary language forms became in Turkmen work published in Afghanistan and no confirmed to standard Turkoman Turkmen with reflected forms of dialect feature of Afghanistan Turkmen in the text. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tr_TR
dc.subject Afganistan Türkmencesi tr_TR
dc.subject Türk yazı dilleri tr_TR
dc.subject Turkish literary languages tr_TR
dc.subject Standart dışı şekiller tr_TR
dc.subject Non-standart forms tr_TR
dc.subject Dil içi etkileşim tr_TR
dc.subject Intralinguistic interaction tr_TR
dc.title Afganistan Türkmencesinde standart Türkmence dışı şekiller tr_TR
dc.title.alternative Non-Standart Turkoman structures in Afgahanistan Turkoman tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
dc.identifier.startpage 13
dc.identifier.endpage 29


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account