Selcuk University Digital Archive Systems

Dîvânu Lügâti’t-Türk’ün söz varlığında yer alan ikilemeler

Show simple item record

dc.contributor.author Aktan, Bilal
dc.date.accessioned 2018-11-16T12:32:18Z
dc.date.available 2018-11-16T12:32:18Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Aktan, B. (2010). Dîvânu Lügâti’t-Türk’ün söz varlığında yer alan ikilemeler. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (28), 1-12. tr_TR
dc.identifier.issn 1300-5766
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13719
dc.description Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/457 tr_TR
dc.description.abstract Türk diliyle ilgili ilk Türk sözlüğü olan Dîvânu Lügâti’t-Türk (DLT), bize Karahanlı döneminin söz varlığı hakkında büyük ölçüde bilgi vermektedir. Bir dilin gerçek söz varlığını, yalnızca sözlüksel unsur olan isim ve fiiller oluşturmaz; o dile ait birleşik kelimeler, ikilemeler, deyim ve atasözü gibi kalıp sözler, terimler vb. anlatım kalıplarının hepsi birlikte oluşturur. Onun için bu çalışmada, dilbilgisinin daha çok söz dizimi bölümünü ilgilendiren DLT’deki ikileme konusu ele alınmıştır. DLT’de en çok eş anlamlı ikileme kullanılmıştır. DLT’nin gerçek söz varlığına katkı yapan ikilemenin sayısı 157’dir. tr_TR
dc.description.abstract Dîvânu Lugâti’t-Turk (DLT), which is the first dictionary regarding Turkish language, informs us substantially about the vocabulary of the Karakhanlı period. The original vocabulary of a language is not constituted just by the nouns and verbs that are the lexical elements, however; it is also formed by all the compound words, handiadyoins, patterns such as idioms and proverbs, terms, etc. that belongs to that language. Therefore, in this study, the issue of handiadyoins in the DLT that is concerned mostly with the syntax of the grammar is discussed. İn DLT, handiadyoins in the type of hendiadyoin are mostly used. The number of handiadyoins, which contributes to the original vocabulary is 157. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tr_TR
dc.subject Dîvânu Lügâti’t-Türk tr_TR
dc.subject Söz varlığı tr_TR
dc.subject İkilemeler tr_TR
dc.subject Vocabulary tr_TR
dc.subject Handiadyoins tr_TR
dc.title Dîvânu Lügâti’t-Türk’ün söz varlığında yer alan ikilemeler tr_TR
dc.title.alternative Handiadyoins in vocabulary of Dîvânu Lugât Al-Turk tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
dc.identifier.startpage 1
dc.identifier.endpage 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account