Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Dîvânu Lügâti’t-Türk’ün söz varlığında yer alan ikilemeler

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.