2015, Sayı 38

 

Recent Submissions

 • Doğan, Adem (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Siyasal davranış üzerinde etkili olan çeşitli faktörler vardır. Bu faktörler arasında sosyal ilişki gruplarının önemli bir yerinin olduğu kabul edilen bir gerçektir. Bir sosyal ilişki grubu olarak cemaatlerin ülkemizde son ...
 • Nisan, Fatma (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Yerel yöneticilerin seçildiği yerel seçimlere siyasi partiler en az genel seçimler kadar önem atfetmekte ve siyasi parti liderleri yurdun genelinde mitingler düzenleyerek propaganda yapmaktadır. Yerel ve ulusal basın bu ...
 • Işık, Metin; Erdem, Ayhan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışma Bektaşi kültürünün temel değerlerinin mizahsal kod olarak Bektaşi fıkralarına nasıl yansıdığını konu edinmektedir. Çalışma ile Bektaşi değerlerinin fıkralara yansıma biçimleri, bir diğer ifadeyle “fıkralardaki ...
 • Meydan, Ali; Güngör, Şenay (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı bir orman köyü iken, 1972 yılında kasaba statüsü kazanan Sebil, 1990’da Çamlıyayla’ya bağlanmıştır. 1970’li yıllara kadar ekonomisi daha çok orman işçiliği ve hayvansal üretime dayalı olan ...
 • Abalı, İsmail (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Kültür malzemesi olarak folklorik ürünler canlı birer varlıktır. İnsanlığın ortaya çıkışından itibaren her dönem ve ortama göre çeşitli özelliklerde kendini gösteren bu ürünler, ait olduğu milletin kültürünü birebir ...
 • Aydın, Nilgün (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Türk halkbilimi alanı içinde, üzerinde en çok çalışılan sahalardan biri Türk halk edebiyatıdır. Bu dairede ele alınan ürünler, sözlü gelenek içinde aktarılırken değişime uğrayabilir veya unutulabilir. Bundan dolayı, kültürel ...
 • Karadağ, Selman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Mecmualar, çeşitli kişilere veya konulara ait seçilmiş mensur ve manzum birçok türü içerisinde barındıran derleme eserlerdir. Şiir mecmuaları ise, edebiyat tarihi özellikle klasik Türk şiiri tarihi açısından divanlar ve ...
 • Bulak, Şahap (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Cümle ögelerinin doğru tasnifi, Türkçe söz dizimindeki sorunların çözümünde büyük önem arz etmektedir. Bugüne kadar yayımlanan söz dizimini konu alan makalelerde ve söz dizimi kitaplarında özne ile yüklem asıl/temel/zorunlu ...
 • Uyğur, Sinan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Çağatay Türkçesi ile ilgili hazırlanan sözlüklerde pek çok gölge kelime mevcuttur. Bu gölge kelimelerin bir kısmının ortaya çıkışında sözlük müelliflerinin payı olsa da asıl payın müelliflerin kullandığı yazmaları çoğaltan ...
 • Türk, Emine Bilgehan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Edebiyatın toplumsal yapıyla ilişkisi gün geçtikçe daha çok ilgi çeken bir durumdur. Edebî bir metnin nihayet belli bir yaşantının ürünü olması ve özgünlüğü, onu incelerken başvurulan önemli yanlarından birini oluşturur. ...
 • Dikici, Recep (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Mehmet Âkif Ersoy, tahsili sırasında Arapça dersler alması ve Mısır’da yıllarca kalması itibariyle, Arap dili ve edebiyatını çok iyi bilmektedir. Bu yüzden birçok Arapça tercümeler yapan Mehmet Âkif, Mısır yıllarında ...
 • Yılmaz, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde sosyal, idarî ve hukukî değişimlerin hem hızlandığı hem de yoğunlaştığı bir dönemdir. Bu değişim hareketlerinin bir sonucu olarak 1845' te polis teşkilâtı kuruldu. 1880' lerde ise vilayetlerde ...
 • Gönüllü, Ali Rıza (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne intikal eden vergilerden biri, ağnam resmidir. Ancak 1924 yılında ağnam vergisi yerine Sayım Kanunu kabul edilmiştir. Daha sonra da bu kanunun ismi Hayvanlar Vergisi Kanunu olarak ...
 • Uslu, Ramazan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  I. Dünya Savaşı’nda mağlup olan Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamıştır. Bu antlaşmaya göre Osmanlı toprakları İtilaf Devletleri ve Yunanlılar tarafından haksız bir şekilde işgal edilmiştir. Bu haksız ...
 • Ösen, Serdar (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  1883 yılında tekel işletmesi olarak Reji şirketinin kurulması Osmanlı Devleti’nde tütün tarımının seyri açısından bir dönüm noktası olmuştur. Reji İdaresi 1883 yılından 1925 yılına kadar 42 yıl tütün işletmecisi olarak ...
 • Hatunoğlu, Nurettin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  20. yüzyılın ilk çeyreğinde meydana gelen Birinci Dünya Savaşı ve Bolşevik Devrim’i gibi önemli siyasi gelişmelerin ortaya çıkardığı değişimlerden, Türkistan coğrafyası da üzerine düşen nasibi almıştır. Uluslararası siyaset ...

View more