Browsing 2015, Sayı 37 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Koca, Salim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Türkiye Selçuklu Devletinde çözülme ve çöküş süreci, Sultan II. Gıyâseddîn Keyhüsrev’in kısa saltanat döneminde (1237-1246) başla-mıştır. Bu sürecin başlamasında, devletin iç ve dış politikasını etkileyen üç büyük tarihî ...
 • Uyanık, Necmi (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Türkiye’de CHP’nin tek parti geleneğinden sonra Demokrat Parti (DP) döneminde kurumsal açıdan Diyanet İşleri Başkanlığının rolü, “değişim, toplum ve din açısından” önemli olmuştur. Laik cumhuriyetin siyasi dönüşümüyle ...
 • Temel, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Muğla bölgesinde Osmanlı döneminden itibaren işletilmekte olan krom, zımpara, manganez, simli kurşun, bakır, demir, kalay, kurşun gibi madenlerin imtiyaz, devir ve ferağ işlemleri Atatürk döneminde de devam etmiştir. Ancak, ...
 • Çiftçi, Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Türk siyasal hayatında önemli bir yer tutan İttihat ve Terakki Cemiyeti/Fırkası’nın (İTC) çeşitli yönleri hakkında çok sayıda bilimsel ve akademik çalışmalar yapılmıştır. Bunların çoğu İT’nin kuruluşu, kurucularının hayatı, ...
 • Aşçı, Ufuk Deniz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  İngiltere’deki Türkçe konuşan toplum ifadesi, İngiltere’ye göç etmiş Kıbrıslı Türkleri, Türkiyeli Türkleri, Kürtleri ve diğer ülkelerden göç eden Türkleri kapsamaktadır. Bugün İngiltere’de kayıtlı 170.000 civarında Türkiye ...
 • Ölker, Gökhan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Türk dilinin en önemli kaynaklarından biri olan Kutadgu Bilig üzerine bu güne kadar birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar içinde en önemlisi hiç şüphesiz ki Türk dilinin büyük âlimi Reşit Rahmeti Arat’ın Latin harflerine ...
 • Gülmez, Mevlüt (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Âşık Ömer, 17. yüzyılda yaşamış, kendisinden sonra gelen birçok şairi derinden etkilemiş büyük bir saz ve divan şairidir. Bu büyük halk ve divan şairinin şiirlerinde üzerinde durduğu konu, kişi, kavram ve terimler ile ...
 • Öztürk, Rıdvan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Bugün içerisine Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Hindistan’ın belli bölümlerini alan bir coğrafyada milatlı yılların başından on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar devam eden bir Türk hâkimiyeti olmuştur. Bu hâkimiyetin ...
 • Güneş, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul, 19. yüzyılda idari açıdan önemli değişiklikler yaşamaya başlamıştı. Özellikle bu yüzyılın ikinci yarısında önce merkezde ve akabinde Galata Beyoğlu bölgesinde belediye idaresi teşkil ...
 • Akyel, Salih; Özdemir, Kamil (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Bir devletin yaptığı nüfus sayımları birçok veriyi ihtiva ettiğinden yöneticilerin geleceğe yönelik planlamalarında onlara yardımcı olur. Osmanlı Devletinde nüfus sayımlarının en önemli amacı asker ve vergi mükelleflerinin ...
 • Kartın, Cengiz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  İngiltere ulusal arşivi dünyanın en büyük arşivlerinden biridir. Bu arşivde milyonlarca belge araştırmacılara açılmıştır. Ancak bu hizmet sırasında arşivde görevli olan İngiliz yetkililer arşiv belgelerinin üzerlerinde ...
 • Yıldız, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Dil olarak adlandırılan sistem bir taraftan kurallara sıkı sıkıya bağlı ve bu bakımdan durgun bir özellik arz ederken diğer taraftan da söz konusu kuralları göz ardı etmeden gelişimini sürdürebilme kabiliyetine sahip, önü ...
 • Küçükballı, Fatih Numan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Ağızlar, teknolojik gelişmeler ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla standart dilin baskın etkinliğinde kaybolmakta ve söz varlıkları gün geçtikçe yok olmaktadır. Bu durum ağız çalışmalarında planlı ve hızlı bir ...
 • Arslan, D. Ali; Arslan, Gülten (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Sıklıkla dile getirildiği gibi, bir toplumun temel yapıtaşını aile oluşturur. Yapısalcı bir anlayışla ele alındığında aile, toplumun siyaset, din, ekonomi, serbest zamanları değerlendirme kurumları gibi en temel 6 kurumundan ...
 • Davulcu, Ebru (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışma, Osmanlı Devleti’nin Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarını yaşadığı yıllarda çıkarılan Talebe Defteri Dergisi’ni ve bu dergide yer alan vatan sevgisi ve savaş konulu yazıları incelemektedir. Savaş, toplumun diğer ...
 • Bulduklu, Yasin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  İnsanlar, sağlık hizmeti sunumunda son yıllarda modern ya da suni uygulamalardan kaçınma yönünde davranış göstermektedirler. Sağlık hizmetlerinin sunumunda modern uygulamalardan ziyade, tamamlayıcı ve alternatif tıp ...
 • Canöz, Kadir; Bakan, Ömer (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  En genel tabirle “halkın kendi kendini yönetmesi” anlamına gelen demokrasinin yerel düzeyde tecelli edebilmesi, halkın, kendi geleceğinde söz sahibi olacak temsilcilerini seçim yaparak belirlemesi ile mümkün olabilmektedir. ...
 • Balcı, Şükrü; Sarıtaş, Hamide (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Günümüzde Facebook en popüler sosyal ağlar arasında olup; özellikle gençler tarafından son derece yoğun olarak kullanılmaktadır. Siyasal katılım açısından genç kesime birçok fırsat sunan Facebook, geleneksel katılım ...
 • Aydın, Bayram Oğuz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Tüketiciler bir satın alma kararı vereceği zaman, kişilerarası etki ve ağızdan ağıza iletişim (WOM), en önemli bilgi kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. İnternetin gelişip yayılmasıyla kişiler arası ağlar çevrimiçi özellik ...
 • Begiç, Hacer Nurgül (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Dünyadaki iletişim ağının hızlanması, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmeler ve ticaretin küreselleşmesi kültürlerin giderek tek tipleşme tehlikesini beraberinde getirmektedir. Dünyanın en önemli zenginliklerden biri ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account