2015, Sayı 37

 

Recent Submissions

 • Arslan, D. Ali; Arslan, Gülten (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Sıklıkla dile getirildiği gibi, bir toplumun temel yapıtaşını aile oluşturur. Yapısalcı bir anlayışla ele alındığında aile, toplumun siyaset, din, ekonomi, serbest zamanları değerlendirme kurumları gibi en temel 6 kurumundan ...
 • Bulduklu, Yasin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  İnsanlar, sağlık hizmeti sunumunda son yıllarda modern ya da suni uygulamalardan kaçınma yönünde davranış göstermektedirler. Sağlık hizmetlerinin sunumunda modern uygulamalardan ziyade, tamamlayıcı ve alternatif tıp ...
 • Begiç, Hacer Nurgül (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Dünyadaki iletişim ağının hızlanması, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmeler ve ticaretin küreselleşmesi kültürlerin giderek tek tipleşme tehlikesini beraberinde getirmektedir. Dünyanın en önemli zenginliklerden biri ...
 • Aydın, Bayram Oğuz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Tüketiciler bir satın alma kararı vereceği zaman, kişilerarası etki ve ağızdan ağıza iletişim (WOM), en önemli bilgi kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. İnternetin gelişip yayılmasıyla kişiler arası ağlar çevrimiçi özellik ...
 • Davulcu, Ebru (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışma, Osmanlı Devleti’nin Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarını yaşadığı yıllarda çıkarılan Talebe Defteri Dergisi’ni ve bu dergide yer alan vatan sevgisi ve savaş konulu yazıları incelemektedir. Savaş, toplumun diğer ...
 • Balcı, Şükrü; Sarıtaş, Hamide (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Günümüzde Facebook en popüler sosyal ağlar arasında olup; özellikle gençler tarafından son derece yoğun olarak kullanılmaktadır. Siyasal katılım açısından genç kesime birçok fırsat sunan Facebook, geleneksel katılım ...
 • Canöz, Kadir; Bakan, Ömer (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  En genel tabirle “halkın kendi kendini yönetmesi” anlamına gelen demokrasinin yerel düzeyde tecelli edebilmesi, halkın, kendi geleceğinde söz sahibi olacak temsilcilerini seçim yaparak belirlemesi ile mümkün olabilmektedir. ...
 • Toruk, İbrahim; Sine, Rengim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Televizyon izleyicilerinin farklı okumalar yapıp yapmadığını ölçmeye çalışan bu çalışmanın temel kaygısı sosyal medyanın gücü ve yeni iletişim teknolojilerinin özelinde kullanım araçlarının (akıllı telefonlar, tabletler, ...
 • Karakoç, Enderhan; Avcı, İkbal Bozkurt (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Teknoloji alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak iletişimin hayati önem kazanması, kişilerarası iletişimi yüz yüze boyutundan teknolojiyle aracılanmış boyuta taşımıştır. Özellikle kişisel bilgisayarların ve cep ...
 • Egüz, Esra (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Priştineli Begzâde Nûrî, XVIII. yüzyıl divan şairlerindendir. Aslen Priştineli olan, fakat ömrünün bir kısmını İstanbul’da geçiren Nûrî, devrinde çok tanınan bir şair olmamakla beraber, gerek nazım şekli gerekse içerdiği ...
 • Yılmaz, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Dönemin edebî eserlerinde Birinci Dünya Savaşı’nın nasıl ele alındığını incelemek, Türk toplumunun tarih sahnesindeki varlığında büyük bir kırılma noktası oluşturan bu savaşın manevi ve kültürel iklimimizdeki yerini tayin ...
 • Daşdemir, Özkan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  14. yüzyılda Hüsam Kâtib tarafından yazılmış olan Dâsitân-ı Cümcüme Sultan, Feridüddin Attâr’ın eserinden iktibas edilen dinî-didaktik mahiyette küçük bir manzumedir. Hikâyede Hz. İsa’nın yol üzerinde bir kuru kafa ile ...
 • Şengül, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Remzi Özçelik, tiyatro yazarlığı alanında önemli bir isimdir. Eserlerinin konusunu Türk tarihi ile siyasî ve sosyal olaylardan alır. Eserlerinde gelenekçi görünmeye çalışan yazar, yeniliği geleneğin içinde arar. Öğretmen ...
 • Küçükballı, Fatih Numan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Ağızlar, teknolojik gelişmeler ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla standart dilin baskın etkinliğinde kaybolmakta ve söz varlıkları gün geçtikçe yok olmaktadır. Bu durum ağız çalışmalarında planlı ve hızlı bir ...
 • Gülmez, Mevlüt (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Âşık Ömer, 17. yüzyılda yaşamış, kendisinden sonra gelen birçok şairi derinden etkilemiş büyük bir saz ve divan şairidir. Bu büyük halk ve divan şairinin şiirlerinde üzerinde durduğu konu, kişi, kavram ve terimler ile ...
 • Ölker, Gökhan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Türk dilinin en önemli kaynaklarından biri olan Kutadgu Bilig üzerine bu güne kadar birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar içinde en önemlisi hiç şüphesiz ki Türk dilinin büyük âlimi Reşit Rahmeti Arat’ın Latin harflerine ...
 • Yıldız, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Dil olarak adlandırılan sistem bir taraftan kurallara sıkı sıkıya bağlı ve bu bakımdan durgun bir özellik arz ederken diğer taraftan da söz konusu kuralları göz ardı etmeden gelişimini sürdürebilme kabiliyetine sahip, önü ...
 • Aşçı, Ufuk Deniz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  İngiltere’deki Türkçe konuşan toplum ifadesi, İngiltere’ye göç etmiş Kıbrıslı Türkleri, Türkiyeli Türkleri, Kürtleri ve diğer ülkelerden göç eden Türkleri kapsamaktadır. Bugün İngiltere’de kayıtlı 170.000 civarında Türkiye ...
 • Öztürk, Rıdvan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Bugün içerisine Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Hindistan’ın belli bölümlerini alan bir coğrafyada milatlı yılların başından on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar devam eden bir Türk hâkimiyeti olmuştur. Bu hâkimiyetin ...
 • Güneş, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015)
  Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul, 19. yüzyılda idari açıdan önemli değişiklikler yaşamaya başlamıştı. Özellikle bu yüzyılın ikinci yarısında önce merkezde ve akabinde Galata Beyoğlu bölgesinde belediye idaresi teşkil ...

View more