2014, Sayı 35

 

Recent Submissions

 • Solmaz, Sefer (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Selçukoğulları Selçuk Bey’in oğullarından Mikail’in soyundan gelenler ile Arslan Yabgu’nun soyundan gelenler olmak üzere iki kola ayrılmışlardır. Bunlardan Mikail’in soyundan gelenler Selçuklular şeklinde adlandırılmış ...
 • Uzkuç, Süleyman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Büyük Mecmua, 6 Mart 1919 – 25 Aralık 1919 tarihleri arasında, toplam 17 sayı yayınlanmış, eski harfli, haftalık, edebî ve ilmî bir mecmuadır. Mecmua, ülkenin içinde geçtiği zor dönemde toplumun, özelliklede gençlerin ...
 • Abdikulova, Roza (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Orta Asya halklarından biri olan Kırgız toplumu arasında İslâmîyet’in Sufizm yoluyla yayıldığı bilinmektedir. Kırgızlar arasında İslâmîyet’in Sufizm yoluyla yayılmasında birçok tarikat yapılanmasının Nakşibendî, Suffi ...
 • Yayla, Mine; Çağdaş, Miyase (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Geleneksel erkek berberleri; çeşitli aletlerin yardımıyla insanların saç ve sakallarını yüz yapısına uygun bir şekilde kısmen değiştirerek ve güzelleştirerek mesleklerini icra etmişlerdir. Geleneksel erkek berberliğinde ...
 • Kolukırık, Kubilay (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Dârülelhan Osmanlı Devleti’nin resmî ilk konservatuarı olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci içerisinde kurulmuştur. Cumhuriyet dönemindeki Türk müziği ile ilgili derleme ve yayım faaliyetlerinde bu kurum önemli ...
 • Karaman, Sibel (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Bu çalışma, Türk mûsıkîsi’nde kullanılan 9 zamanlı usûller üzerinde yapılmıştır. Bu usûllerin kalıpları, velveleleri ve özellikleri ölçme aracı olarak kullanılmıştır. Dört bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde, ...
 • Bekiroğlu, Onur; Balcı, Şükrü (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Küreselleşmenin, uluslararası ilişkilerin ve farklı kültürler arasındaki etkileşimin giderek daha yoğun ve girift bir hal aldığı günümüz dünyasında kültürlerarası iletişim duyarlılığı oldukça güçlü bir talep ve gereksinim ...
 • Canöz, Kadir; Canöz, Nilüfer (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Günümüz siyasetçilerinin önem verdikleri konuların başında imaj gelmektedir. Öyle ki imaj oluşturmak için birçok alışkanlıklarından fedakârlık etmek veya birçok özelliği kendilerine kazandırmak zorunda kalmaktadırlar. ...
 • Toruk, İbrahim; Olkun, Emre Osman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  2002 yılında AK Parti’nin tek başına iktidara gelmesiyle başlayan süreçte, AK Parti’nin en önemli destekçisi hiç kuşkusuz Gülen cemaati olmuştur. Çeşitli alanlarda işbirliği ve uyum içerisinde bir görüntü veren bu iki ...
 • Karataş, Murat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Bu makale, 1923‐1943 yılları arasında, önce gazetecilik daha sonra milletvekilliği görevini üstlenmiş Ziya Gevher Etili’nin siyasi görüş ve faaliyetlerini incelemektedir. Etili, 1920 yılında Ankara’da yayınlanmaya başlayan ...
 • Metin, Tülay (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Yazarının ismi bilinmeyen Tarih‐i Sistan ilk defa 445/1053‐1054 senesinde kaleme alınmış bir şehir tarihidir. Sistan’ın kuruluşundan itibaren İslâm öncesi ve sonrası tarihinin konu edildiği eser şehir tarihçiliğinde ...
 • Yeşilyurt, Yahya (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Tanzimat ile birlikte Osmanlı Devleti’nde gayrimüslim halk, Müslüman halkla eşit tutulmaya başlanılmıştır. Bunun yanı sıra gayrimüslimlere tanınan bazı hak ve özgürlükler de bulunmaktaydı. Ancak bu durum Müslüman halk ...
 • Pul, Ayşe (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  XVI. yüzyılda Osmanlıların Doğu Akdeniz hâkimiyetinin devam etmesi, Hint deniz hâkimiyetinin elde edilmesine bağlı olmuştur. Bu amaçla Osmanlı’nın Doğu Akdeniz politikası Yavuz Sultan Selim zamanında Güneydoğu Asya yönüne ...
 • Şirin, Funda Selçuk (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in Cumhuriyet dönemindeki ilk İstanbul ziyareti, o güne kadarki yurtiçi gezilerinden farklı olarak büyük bir ilgi ve merakla takip edildi. Bu ziyaret, siyasetin olduğu gibi İstanbul ve ...
 • Semiz, Yaşar (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  XIX. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı modernleşmesi içinde devleti kurtarma düşüncesiyle ortaya çıkan siyasal düşünce akımlarından birisi de Türkçülük, siyasi derneklerden birisi de İttihat ve Terakki Cemiyetidir. Türkçülük, ...
 • Muşmal, Hüseyin; Kunt, İbrahim; Çetinaslan, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Külliyesi içerisinde bulunan iki türbede; Beyşehir ve çevresindeki farklı yapılar, mezarlık ve türbelerden getirilmiş çeşitli mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve bazı mimari plastik ...
 • Yörük, Doğan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Ilgın, Akşehir, Beyşehir ve çevresi Osmanlıların Karamanoğulları beyliğinden ilhak ettikleri ilk topraklardır. Osmanlılar burada 1465‐1466 yılları arasında bir tahrir yaptırarak, bölgenin vergilendirilebilir kalemlerini ...
 • Solak, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Maraş ve çevresinde kurulu olan Dulkadirli Beyliği, Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Seferi dönüşünde yıkılarak Osmanlı Devleti’ne kısmen bağlanır. Şehsuvaroğlu Ali Bey’in 1522 yılında öldürülmesiyle birlikte, Dulkadirli ...
 • Demir, Özkan; Bakar, Nur (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Yörükler, atlı‐göçebe Türk kültürüne uygun yaşantılarını diğer birçok Türk topluluğuna göre daha uzun süre devam ettiren ve yerleşik düzene yakın zamanlarda geçen Türk topluluklarından birisidir. Silifke yöresinde de ...
 • Yasin, Yusufcan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Uygurların Kutadgu Bilig’le ilgilenmesi bir asra yakın bir tarihe sahiptir. 1984’de Uygur Bölgesi’nde Kutadgu Bilig’in metin ve manzum çevirisinin yayınlanmasıyla bu sahadaki araştırmaların temeli atılır. Bu tarihten ...

View more