Browsing 2013, Sayı 34 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Özdarendeli, Nursel (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Ağız araştırmaları Türkoloji çalışmaları arasında önemli bir yere sahiptir. Ortak dilin yanında varlığını sürdüren ağızların, hem dilin bugünkü durumunu anlamak bakımından hem de tarihî Türk lehçelerinden izler taşımaları ...
 • Tanıdı, Duygu (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Kölelik, Antik dönemden başlayıp 19. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş bir kurumdur. İslam hukuku köleliği kaldırmamışsa da, ona daha insancıl bir içerik kazandırmıştır. İslam hukukunu hukuk sistemi olarak kabul etmiş ...
 • Ekinci, Ramazan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Klâsik Türk edebiyatında şairler, hayatlarının muhtelif zamanlarında yazdıkları şiirleri belli ölçüler dairesinde bir araya getirerek divanlarını hazırlamışlardır. Divanlarını tamamladıktan sonra da şiir yazmaya devam ...
 • Toker, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Köktürkçe metinlerde “bir, ḳur, yır” veya “biri, ḳurı, yırı” şekillerinde okunan yön bildiren kelimeler, Köktürkçeden sonraki dönem metinlerinde bulunmamaktadır. Bu sebeple bu kelimelerin köklerinin “bir, ḳur, yır” ...
 • Karabulut, Umut (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Bu çalışma, Rusya’da gerçekleşen 1917 Ekim Devrimin sonucunda, Türk Ocaklarının, Rusya Türklerine yönelik ilgisini belirlemeyi amaçlamıştır. Konunun sınırlarını belirleyen dönemde Türk Ocakları ile Rusya Türklerinin ...
 • Özcan, Altay Tayfun (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Moğolların Naymanları mağlup etmeleri ve Altay dağları civarına egemen olmalarından sonra Uygurlar Moğol hâkimiyetini kabul ettiler. Bu tarihten sonra Uygurlar, Moğol Hanlığı siyasi tarihinde önemli bir yere sahip oldular. ...
 • Adalıoğlu, Hasan Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Kutadgu Bilig, 11. yüzyıl Karahanlılar devri Türk-İslam kültür muhitinin ortak bir ürünü olup İslamî dönem Türk kültürünün ilk manzum siyasetnâmesidir. Kutadgu Bilig’de, kronolojik olarak kendisinden önce veya sonra ...
 • Güran, Mehmet Salih; Özarslan, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Çerçeveleme yaklaşımı; uygulamaya dönük olarak, şimdiye kadar daha çok siyasal iletişim ve habercilik alanlarında kullanılmış olmakla birlikte, özellikle halkla ilişkiler ve yeni medyanın daha da gelişmesi, çerçevelemenin ...
 • Yeşilçiçek, Vedat; Sakallı, Vedat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Türkmen edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Ata Atacanov, hem yaşadığı dönemde hem de ölümünden sonra şahsiyeti, fikirleri ve eserleri ile Türk dünyasında önemli izler bırakmıştır. Klasik şiir anlayışının ...
 • Özkan, Abdurrahman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Klasik Osmanlı Türkçesi dönemi eseri olan Mehekkü’l-İlim ve’l-Ulemâ’nın müellifi veya mütercimi belli değildir. Eser, dudak uyumu sürecinin gelişimini göstermesi açısından önemlidir. Bu makalede Klasik Osmanlı Türkçesi ...
 • Gönüllü, Ali Rıza (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  XX. yüzyılın ilk yıllarında Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu siyasî ve askerî meseleler, memleketin muhtelif yerlerinde asayiş olaylarının ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Bu dönemde Aydın Vilayeti’ne bağlı bir sancak ...
 • Durmuş, Gökay (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Dergiler, ait oldukları sahaya katkıları küçümsenmemesi gereken yayın organlarıdır. Bu katkı; bazen yaratma, bezen tanıtma, bazen teferruatlandırma eylemleri ile gerçekleştirilir ve dergiler, ister bir bilim dalına ister ...
 • Kandemir, Gülşah (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Leylâ Erbil’in öykülerinde kadınlar, ataerkil toplum düzeninde gelenek ve önyargılarla kuşatılmış, özgürleşme noktasında varoluş sancısı çeken çıkışsız bireyler olarak karşımıza çıkar. Yazar ayrıca, anneler ve çocuklar ...
 • Karakoç, Enderhan; Mert, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Sosyal bilimciler kitle iletişim araçlarının 21. yüzyılın en önemli aygıtları olduğunu kabul etmektedirler. Bu aygıtlardan sinema, uluslararası kapsamda birçok insana ulaşabilmesi bakımından hayati bir öneme sahiptir. ...
 • Balcı, Şükrü; Gölcü, Abdülkadir (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  In the last five years Facebook has started to take an important part of people’s daily life as the result of developments in communication technologies. Nowadays so many scholars from communication studies accept Facebook ...
 • Yasin, Yusufcan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Kitanlar, 10.asrın başlarından Moğol istilasına kadar Doğu ve Orta Asya tarihinde oldukça büyük bir güç gösteren ve birçok bakımdan Türk tarihini etkileyen bir kavimdir. Yaklaşık üç asır devam eden bu tarih sürecinde ...
 • Gülmez, Mevlüt (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Kelime türetme biçimlerinden birisi de tarihî metinlerde kullanılan kelimelerin yeniden canlandırılmasıdır. Bu yöntem, Cumhuriyet Döneminde, özellikle Arapça ve Farsça kelimelerin istilasını önlemek için önerilen ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account