Browsing 2013, Sayı 33 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Direkci, Bekir (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Eski Anadolu Türkçesi, Oğuz-Türkmen lehçesi temelinde Anadolu’da gelişen 13-15. yüzyılları arasını kapsayan yazı dilinin adıdır. Bu dönemin devamı olan yazı diline ise Osmanlı Türkçesi (15-20 yüzyıl) denmektedir. Dönemleri ...
 • Toruk, İbrahim; Güran, Salih; Sine, Rengim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Günümüz toplumlarında boş zaman kavramına oldukça farklı anlamlar yüklenmektedir. Bu anlamlardan en çok öne çıkanı ise boş zamanın bir tüketim alanı olarak tanımlanmaya başlanmasıdır. Çok sayıda çalışmada boş zaman kavramı ...
 • Akkuş, Zekerya; Aslan, Hasan; Mindivanlı, Esra (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerilerinin gelişiminde oyunun önemli bir yeri vardır. Eğitimde konuların eğitici ve eğlendirici oyunlarla desteklenerek işlenmesi, hedeflere daha kolay ulaşılmasını, etkili ...
 • Karakaş, Rezan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Bu makalede, Diyarbakır yöresindeki “kırklı” kavramı ve “kırk çıkarma” etrafında oluşan inanış ve uygulamalar değerlendirilecektir. Çalışmamız özellikle Diyarbakır merkez, Ergani, Çermik ve Çüngüş ilçelerindeki inanış ve ...
 • Canöz, Kadir; Canöz, Nilüfer (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Kamu kurumlarının veya şirketlerin çıkan adına, doğrulukla ve açıkça, basına ve halka değeri olan ve onları ilgilendiren konularda anında ve doğru enformasyon sağlamak olarak tanımlanan halkla ilişkiler; günümüzde kuruluşların ...
 • Özkara, Yasin; Şahin, İlhami (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  İlköğretim çağındaki çocukların dil becerilerinin desteklenmesinde kullanılan metinlerin niteliği ve türü büyük bir öneme sahiptir. Özellikle 1-5. sınıflar Türkçe dersinin öğrenme öğretme sürecinde hikâye edici metinler ...
 • Mandaloğlu, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  İslamiyet'ten önce Türklerde aile toplumun temelidir. Aile, Türk hukuk sistemi olan töre için-de kendine özgü bir hukuk anlayışına sahiptir. Ailenin oluşmasındaki bu anlayış; örf, âdet, gelenek, görenekler olarak görülmektedir. ...
 • Sarıköse, Barış (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Osmanlı toplum hayatında vakıflar önemli bir yere sahipti. Osmanlı dönemindeki vakıf çeşitlerinden biri de para vakıflarıydı. Hayırsever kişiler, nakit paralarını, mescit cami gibi hayır eserleri ile bu kurumlardaki imam ...
 • Aslan, Erkan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Anonim Türk halk şiiri nazım şekillerinden biri olan mâni, bütün Türk dünyasında olduğu gibi Karapapak Terekeme Türkleri arasında da yaygın bir şekilde söylenmektedir. Yapı ve konu bakımdan çeşitlilik gösteren mânilerde, ...
 • Yıldırım, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Düz dokuma yaygılar, Konya'nın birçok yöresinde dokunduğu gibi Beykonak ve Mahmuthisar yörelerinde de dokunmaktaydı. Yapmış olduğumuz alan araştırmasında, bu iki yöreyi inceleyip, çeşitli dokuma türleri ve dokuma tezgahı ...
 • Arklan, Ümit; Karakoç, Enderhan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Toplumsal bir varlık olan insan, çevresinde meydana gelen olaylara karşı duyarsız kalamamak-ta, farklı yol ve yöntemler kullanarak kendi ilgi alanı doğrultusunda bilgi edinme yoluna gitmektedir. Günümüz insanının küresel, ...
 • Kaplan, Yunus (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Klasik Türk edebiyatı geleneğinde mecmûa söz konusu edildiğinde; içinde muhtelif alanlara ait metinler de barındırmakla birlikte daha çok divan şiiri örneklerinin derlendiği ve çoğu zaman tertip edeni meçhul olan şiir ...
 • Yılmaz, Elif; Tepeli, Kezban; Koçak, Nurcan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Araştırmanın amacı okul öncesi dönemdeki çocukların alıcı dil gelişimlerinin ikizlik durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Bu genel amaç çerçevesinde ikiz çocuklar ile ikiz olmayan çocukların ve tek ...
 • Dilek, Mehmet Sait (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  XX. yüzyılın başlarında Balkan Devletleri topraklarını genişletme arzusuyla Osmanlı Devletine saldırmaya karar vermişlerdi. Bu kapsamda ittifak halinde olan devletler, Osmanlı Devletinin de savaşa hazır olmayışından istifade ...
 • Şeker, Mustafa; Tiryaki, Salih (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Moral panik, günümüzde iktidarların kullandığı en önemli araçlardan biridir. Halk, medya ile yönlendirilmektedir. Bunun için ahlak temelinde korku yaratılmaktadır. Kamu spotları halkı uyarmak için kullanılan yöntemlerden ...
 • Bakan, Ömer (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  There are various images of Turkey in the eyes of Dutch university students. There might be a lot of different factors effecting the formation of these images. The aim of this study is to deter-mine the image of Turkey in ...
 • Jangabilova, Zaure (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Her halkın kişi adlarının teşekkülü o halkın tarihiyle doğrudan ilgilidir. Bu makalede Türkçe ve Kazakçadaki fiil kökenli kişi adlarının yapısal, sözlüksel ve anlamsal özellikleri incelenmiştir. Ayrıca Türkiye Türkçesi ve ...
 • Erol, Ertan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Yahya Kemal Beyatlı, Cumhuriyet devri şiirimizin kilometre taşlarından biridir. O, Divan edebiyatını, kendi deyimiyle “Eski şiiri” bilen, fakat şiirin yeni bir yolda, sade bir dille devamını arzu eden, bu düşünceleri ...
 • Şeker, N. Tülay; Balcı, Emre Vadi (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Bu çalışmada, "Pepee" çizgi dizisinin ebeveynler ve çocukları tarafından nasıl alımlandığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 11 kişi ile gerçekleştirilen çalışmada, derinlemesine mülakatlarla, alımlama esaslarına yönelik ...
 • Baydar, Turgut (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013)
  Türkçenin birçok konusunda olduğu gibi yön zarfları konusunda da araştırmacıların ortak bir kanaati oluşmamıştır. Böyle olduğu için de araştırmacılar bu konu hakkında değişik yorumlar yapmışlar ve farklı farklı örnekler ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account