Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Türkiye Selçuklu Devletine hükümdarlık yapan vezir; Şemseddin İsfahânî

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.