Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Hidrotermal yöntemle ZnO üretimi ve fotokatalitik aktivitesinin incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.