Browsing 2005, Sayı 17 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Gazel, Ahmet Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Parlamentolar denetimlerini soru, gensoru, Meclis araştırması, Meclis soruşturması ve genel görüşme vasıtasıyla gerçekleştirirler. Bu çalışmada, Birinci Meşrutiyet Dönemi Parlamentosu’ndaki gensoru, Meclis araştırması, ...
 • Toker, Birgül (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Klasik Türk şiirinin kemale erdiği on yedinci yüzyılda yetişen kudretli şairler ve telif edilen eserler, günümüzde gerektiği gibi tanınmamaktadır. Sultan IV. Murat zamanında kadılık yapan Cem’î ve onun tek eseri Divanı ...
 • Tunç, Semra (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Divan şiirinin kaynakları arasında dinî unsurlar ve özellikle peygamber kıssaları ve ilgili hususlar önemli yer tutar. Peygamberlerin hayatını ele alan müstakil eserler dışında çoğunlukla telmihlerle karşımıza çıkan bu ...
 • Solmaz, Süleyman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Divan şiiri incelemelerinde muhteva tahliline yönelik çalışmalar yapılmıştır. Çalışmamızda sefer kavramı bu doğrultuda işlenmiş, divan şiirinin önde gelen isimlerinden Ahmed Paşa nın sefer redifli şiiri ana eksen alınarak ...
 • Gönen, Sinan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  İnsanlar çevrelerinde gördükleri varlıkları, algıladıkları renklerle bütünleştirerek tanımlamışlardır. Bu renklerden biri de karadır. Bu makalemizde karanın olumlu ve olumsuz anlamı ile efsanelerimize yansıması incelenmiştir.
 • Karasoy, Yakup (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Bu makalede, tenkit sözünün nereden geldiği, eleştiri sözünün ne zamandan beri bu söz yerine kullanıldığı; eleştirinin anlamı, amacı, nasıl yapılması gerektiği, eleştiri yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar ele ...
 • Yaniç, Sema (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Hâce Hatib Mahmûd er-Rumî, Osmanlı ilim hayatında müspet ilimlere ilginin azaldığı, ancak coğrafya ve kozmografyaya dair birçok eserin meydana getirildiği XVI. asrın müellifler zincirinin bir halkasıdır. Tercemetü ...
 • Zerenler, Dilek (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Mitoloji her dönemde tiyatronun başvurduğu bir malzeme olmuştur. Esere kazandırdığı zenginlik, yarattığı düş gücüyle okura farklı bir dünya sunulmasını sağlar. Her yazar bu malzemeyi kendi çağının gereğine göre veya ...
 • Hülür, Himmet; Akça, Gürsoy (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Bu çalışmada Osmanlıda başlayan modernleşme girişimlerinin temel karakteristikleri, merkezi otoritenin kendini yenileme biçimi ve toplum ile devlet arasındaki ilişkiler açısından ele alınmaktadır. Modernleşme, İmparatorluğun ...
 • Yeniterzi, Emine (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Kemal Edip Kürkçüoğlu (1902-1977); lise ve fakültelerde tarih, edebiyat ve tasavvuf dersleri vermiş, idarî görevlerde bulunmuş; dinî, tarihî ve edebî konularda on beş kitabõ yayõmlanan bir ilim adamõ ve şairdir. Bugüne ...
 • Çakır, Vedat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Kuruluşu tarih öncesi çağlara dayanan Konya’nın yaşayan kültürü şüphesiz geçmişin izlerini taşımaktadır. Konya’nın bugün yaşayan kültürünün iki temel ayırt edici özelliği bulunmaktadır. Bunlardan biri, Konya ile özdeşleşmiş ...
 • Tepebaşılı, Fatih (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Ulusal marş tıpkı başkent, dil ve bayrak gibi devletlerin biçimsel unsurlarından biridir. Tarihsel olarak 18. yüzyıla kadar uzanan bu marşlar çeşitli işlevler yerine getirmektedir. Bundan dolayı, toplumların kimliklerini ...
 • Koçer, Gülsün (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Millî Mücadele edebiyatımıza yansımıştır. Diğer türlerin yanında tiyatroda da bu konuda pek çok eser verildiğini görüyoruz. Millî Mücadele yi anlatan oyunlarda kadın ...
 • Özcan, Ruhi (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Osmanlı Devletindeki iktisadî ve malî koşulların XVI. yüzyılın sonlarına doğru hızla bozulduğu, istikrar ve genişlemenin yerini durgunluk ve bunalımların aldığı iktisat tarihçileri arasında kabul edilen genel bir görüştür. ...
 • Yavuz, Orhan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Bu çalışmada, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu nun 1030 sayfalık Karaca Oğlan adlı kitabı; anlatım bozuklukları, cümle kusurları, bilgi yanlışları; vezin, redif, kafiye, anlam hataları; metin tespiti ve tamiri ile özellikle sözlük ...
 • Yaman, H. Sena (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Salâh Birsel Türk şiirinin derli toplu ilk poetikasını kaleme alan isimdir. O, şiirde orta yolu benimsemiş, şiirin ilkelerine sırf kendi düşüncesiyle varmak yerine, şiirlerden yola çıkarak varmayı tercih etmiştir. Bu ...
 • Seferov, Rehman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Azerbaycan nüfusu etnik yapısının başlıca özelliği çok uluslu bir yapıya sahip olmasıdır. Öyle ki, ülkede tüm sayım dönemlerinde 30’dan fazla etnik gruba ait insanın yaşadığı görülmektedir. Ancak Azerbaycan nüfusunun ...
 • Özcan, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Son yıllarda Kurtuluş Savaşı nı konu edinen birçok oyun yazılmıştır. Oyun yazarlarımız bu büyük mücadeleyi çeşitli yönlerden ele almışlardır. Bu sırada da Kurtuluş Savaşı na katılan gerçek kahramanların hayatlarından ...
 • Ayni, M. Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Bu çalışma Mehmed Ali Aynî’nin Dâru’l-Fünûn İlahiyat Fakültesi Mecmuası’nda yayınlamış olduğu Osmanlıca makalenin sadeleştirilmiş şeklidir. Zihni hatadan koruyan bir alet, düşünmenin formlarını ve ilkelerini belirleyen ...
 • Bal, Mehmet Suat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005)
  Makalemiz, II. İzzeddin Keykâvus’un İlhanlı Devletine ve onların Anadolu’daki taraftarlarına karşı Mısır Memlükleri ile yaptığı ittifakı ve bu ittifakın sonuçlarını konu almaktadır. Bu ittifak kağıt üzerinde gerçekleşse ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account