Browsing 2004, Sayı 15 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Toker, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Bu makalede, Halid Said tarafından 1926 yılında yazılan Osmanlı, Özbek, Kazak Dillerinin Mukayeseli Sarfı adlı eserde verilen Görülen Geçmiş Zaman, Duyulan Geçmiş Zaman, Şimdiki Zaman, Geniş Zaman, Gelecek Zaman ile Şart, ...
 • Solmaz, Süleyman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Divan edebiyatı, yaklaşık yedi yüz yıl kültürel hayatımızı derinden etkilemiş hatta kültürümüze damgasını vurmuştur. Nazım ve nesir olarak iki koldan gelişen bu edebî faaliyet, devletin yüzünü batıya çevirmesiyle kültürel ...
 • Bayram, Yavuz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Bu yazıda, öncelikle, 16.yüzyıl divan şairlerine ait on bir Türkçe divanda geçen ve şiirle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunan kelimeler tespit edilmiştir. Böylece “şiir, söz ve şair”le ilgili, altmış civarında ...
 • Uyanık, Necmi (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  II. Meşrutiyet’ten cumhuriyet dönemine geçiş sürecinde Celâl Nuri İleri önemli bir Türk aydını karakterini temsil etmiştir.Osmanlının çöküş noktasına geldiği ve Türk yenileşme tarihinin atlama noktasını teşkil eden bu ...
 • Daş, Abdurrahman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Ankara Savaşı, Timur’la Yıldırım Bayezid arasında 1402’de Ankara’ya 20 km. yakınlıktaki Çubuk Ovasında olmuştur. Savaş olmadan önce Timur, Yıldırım Bayezid’e dört mektup göndermiş, Yıldırım Bayezid dört mektupla ona cevap ...
 • Beşirli, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Sultan II. Abdülhamid döneminde Alman silah firmaları, büyük ölçüde Osmanlı ordusunun top, tüfek ve diğer cephane ihtiyaçlarını tedarik etmişlerdir. Aynı dönemde İngiliz ve Fransız silah tüccarları da, Türk ordusunun ...
 • Ata, Ferudun (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Ermenilerin, I. Dünya Savası içinde Osmanlı Devleti’ne karsı girişmiş oldukları isyan ve katliam hareketleri, onların savaş alanı dışında bir bölgeye sevk ve iskân edilmelerine yol açmıştır. Devletin, kendi güvenliğini ...
 • Demirpolat, Anzavur; Akça, Gürsoy (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Ahilik, Türklerin sosyal ve kültürel hayatının şekillenmesinde etkili olan temel sosyal kurumlardan birisidir. Bu çalışmada ahilik kurumunun tarihsel dinamikleri ve vaz ettiği değerlerin gelişimleri incelenerek, Türk ...
 • Semiz, Yaşar; Kuş, Recai (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Sanayi mekteblerinin ilk nüveleri ve nizamnameleri Tanzimat döneminde ortaya çıkmış, II. Abdulhamit döneminde eğitim sisteminde I. Meşrutiyet’ten sonra ıslâhhaneler, 1885’te sanayi mektebi adını almış; ancak, 1894’e ...
 • Talas, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Atatürk, karizmatik bir liderdir. Bu sebeple, O pek çok reformu herkese kabul ettirebilmiştir. Bunun sonucunda da Türkiye Cumhuriyetinin toplumsal ve kültürel kurumları yerleşmiştir. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ...
 • Örgen, Ertan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Türk siirinde, elestirmen ve sairlerin gelenek kavramına iliskin yaklasımları genel anlamda iki noktada toplanmaktadır. Bunlardan birinde devam etme, digerinde kopma mantıgı söz konusudur. Bu yazıda 1940-1973 tarihleri ...
 • Yılmaz, Mehmet; Ata, Ferudun (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Çarlık Rusyası’nın yıkılmasından sonra Türkistan’da bir çok karışıklık çıkar. Kızılordu ile işbirliği yapan reformcular, Buhara Emiri Alim Han’ı devirerek yönetime el koyarlar. Fakat Bolşevikler tarafından sinsice birbirine ...
 • Benhür, Çağatay (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Çalışmamızın konusu adından da anlaşılacağı gibi Stalin’in Sovyetler Birliği iktidarında olduğu 1924-1953 yılları arasındaki Türk-Sovyet ilişkilerini ele almaktadır. İki ülke arasında gerçekleşen ilişkiler deyince; bunun ...
 • Arıkan, Mustafa; Deniz, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  II.Meşrutiyet döneminde kurulan “Türklük” gayesine hizmet eden derneklerden en uzun ömürlüsü “Türk Ocakları”dır.Cumhuriyet öncesi ve sonrası faaliyetleriyle “millî devlet” kurulması sürecine olumlu katkılarda bulunan ...
 • Toker, Birgül (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Onaltıncı yüzyılda yaşayan Şemseddin-i Sivasî, manzum ve mensur otuzdan fazla eser vermiştir. Kütüphanelerde mevcut bulunan on bir manzum eserinden dokuzu mesnevî şeklindedir. En hacimli mesnevîlerinden biri de 4520 ...
 • Ağaoğlu, Sami (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004)
  Musahip Mustafa Paşa, Konya Kalesi Atpazarı Kapısı dışında bulunan ve halk arasında Kanlı Göl diye bilinen miri arsayı temlik yoluyla alıp, on yedi bin sekiz yüz kuruş harcayarak, üzerine Şeyh Ahmet Efendi Çifte Hamamı ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account