2002, Sayı 12

 

Recent Submissions

 • Uyanık, Osman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  Bu güne kadar Kumuk ağızları hakkında çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Kumuk ağızlarının üç gruptan oluştuğu kanaati yaygınlık kazanmıştır. Son yıllarda konu ile ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan ...
 • Ceran, Dilek (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  Batılılaşma hareketlerine paralel olarak Türkiye’de Avrupalı mürebbiyeler görülmeye başlar. Sayıları gittikçe artan bu mürebbiyelerin Türk sosyal hayatındaki rolleri zamanla romana yansır. Bu incelemenin konusu olan Türk ...
 • Örgen, Ertan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  Samet Ağaoğlu, edebiyat ve siyaset dünyamızın Cumhuriyet’ten 1960 İhtilâline kadar önemli bir dönemine tanıklık etmiş bir yazarımızdır. Babası Ahmet Ağaoğlu dolayısıyla İttihat ve Terakki, Serbest Cumhuriyet Fırkası ...
 • Akpınar, Şerife (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  İlkçağlardan beri insanoğlunun ilgisini çeken astroloji, XVI. yy. şairlerinden Lâmi‘î Çelebi’nin Vâmık u Azrâ adlı mesnevîsinde de önemli bir yer tutmuştur. Bu makalede Lâmi‘î’nin Vâmık u Azrâ mesnevîsinde yer alan ...
 • Tunç, Semra (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  Eserlerinin yazılış tarihinden, on dördüncü yüzyılın sonları ile on beşinci yüzyılın ilk yarısında yaşadığı anlaşılan Ârif (ö.1438’den sonra)in hayatı hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. II. Murad döneminde(1421-51) kaleme ...
 • Solak, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  Bu çalışmada Maraş ve çevresinde yaşayan Dulkadirli Türkmenlerini incelemeye çalıştık. Aşiretler, Osmanlı toplum yapısının önemli unsurlarındandır. Bunlar kışları sıcak, yazları ise serin bölgelere göçerler. Geçimlerini ...
 • Tosun, Ramazan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  Gazi Mustafa Kemal Paşa, daha Millî Mücadele’nin başından itibaren kurulacak olan Yeni Türk Devleti’nin siyasî rejiminin Cumhuriyet olacağını düşünüyor ve bunun gereklerini yapıyordu. Ancak, kamuoyunda Cumhuriyet kelimesinin ...
 • Şaşmaz, Musa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  1877-78 Osmanlı-Rus Harbi sonrası Anadolu’da Konya’ya konuşlandırılan İngiliz konsoloslarından Stewart Konya’ya gelmiş ve burada bir müddet kaldıktan sonra Konya vilayetine dair bir genel rapor yazmıştır. Bu rapora ...
 • Bayram, Mikail (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  Türkiye Selçukluları siyasi tarihi kültür medeniyeti hakkında bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarda çok önemli eserler ve belgeler ortaya çıkarılmış ve yayınlanmıştır. Bütün bu çalışmalara rağmen Türkiye Selçukluları ...
 • Birinci, Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  II. Meşrutiyet dönemi Jön Türklüğü’nün bir mensubu olan Ahmet Bedevî, siyasi kimliğinin yanında ve özellikle yaşadığı dönemin tarihini, sağlam bir metot ile kaleme alan “biyografi” yazarı olarak anılmaktadır. İttihat ve ...

View more