2002, Sayı 11

 

Recent Submissions

 • Uluoğlu, Murat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  Türk lehçeleri Rusçanın kelime hazinesinin zenginleşmesinde önemli rol oynamıştır. Rusçada günlük yaşamla ilgili bir çok kelime Türk lehçelerinden alınmıştır. Özellikle Rusçadaki ekmek türlerinin isimlerinin bir çoğunun ...
 • Akandere, Osman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  “Mübârek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak, Yunan ve Ermeni emellerine baş eğmemek için açılan millî mücadele uğrunda” her türlü fedakârlığı göze alarak yola çıkan Mustafa Kemal Paşa, Ordu Müfettişliği ...
 • Akşit, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  Daha çok mimari özellikleri ile dikkat çeken Kayseri’deki 1247 tarihli Melike-i Adiliye Kümbeti aynı zamanda devrin siyasi hadiselerine de ışık tutmaktadır. Kitabesi yanında şehrin fiziki dokusundaki yeri de, yapının ...
 • Şaşmaz, Musa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  D. H. Stewart, 1879 yılında Konya’da konsolosluk yapmak üzere İngiliz Hükümeti tarafından görevlendirilmiş ve bu görevi 1882 yılına kadar devam etmiştir. Stewart’ın Konya’ya konsolos olarak görevlendirilmesinin sebebi, ...
 • Çöm, Erol (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  Eski Türk Edebiyatına yönelik tenkitlerden biri de hayattan kopuk, hayâlî bir edebiyat oldugudur. Dîvanlar üzerinde yapılan çesitli çalısmalar, iddia edilenin aksine, dîvan sairlerinin, maksatlarını ifade ederken günlük ...
 • Kırbıyık, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  Yusuf Hâlis tarafından H. 1266/ M. 1850’de hazırlanan Miftâh-ı Lisân adlı sözlük, Fransızcanın revaç bulmaya başladığı bir dönemde kaleme alınmıştır. Fransızca-Türkçe sözlükler içerisinde manzum olma niteliğini taşıyan, ...
 • Örgen, Ertan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  Üç İstanbul romanı, Abdülhamit, Meşrutiyet, Mütareke dönemleri İstanbul’unda geçen konusuyla yakın dönemimize ait önemli bir bakıştır. Mithat Cemal, Üç İstanbul’da yakından tanıdığını söylediği konakları ve sessiz evleri ...
 • Donbay, Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  Servet-i Fünûn dönemi Türk Şiirinin önde gelen isimlerinden Cenap Şahabettin, nesir alanında eserler verdiği gibi tiyatroyla da uğraşmıştır. O, II. Meşrutiyet döneminde hız kazanan tiyatro çalışmalarına katılmış, Sahne-i ...
 • Serarslan, Halim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  Sofia Baffo, genç ve güzel Venedikli bir kızdır. Korfu vâlisi olan babasının yanına giderken Akdeniz’de bir çatışma sırası Türk denizcilerin eline geçer. İstanbul’a getirilerek saray haremine satılır. Adı Safiye olur. ...
 • Erbay, Fatih (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  Gün geçtikçe Batı kültürü ve Batı kökenli kelimelerle daha yakından tanışmaktayız. Bu çalışmada, Türkçemize giren kelimelerin durumu, ‘Türkçe Sözlük’ün ilk ve son baskısındaki şekillerine göre incelenmiştir. İlk ve son ...
 • Uyanık, Osman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  Günümüzde Ana Türkçe’deki uzun ünlü varlığı kabul edilmiş durumdadır. Bu uzun ünlüler çağdaş lehçelerden Türkmence ve Yakutça’da belirgin olarak kullanılmaktadır. Anadolu sahası da dahil olmak üzere pek çok lehçenin ...
 • Toker, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  Bu çalısma, Tatar Türkçesine ait sözlükleri, gramer kitaplarını, terim sözlüklerini ve makaleleri içine alan bir bibliyografya denemesidir. Çalısma üç bölümden olusmaktadır: Giris, Tatar Türkçesi Hakkında Genel Bilgi, ...
 • Özkan, Abdurrahman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002)
  Bu çalışmada Ahmed-i Dâî’nin tefsir tercümesinin manzum mukaddimesi ve mukaddimenin dil özellikleri üzerinde durulmuştur. XIV. yüzyılın ikinci yarısıyla XV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Ahmed-i Dâî, Eski Anadolu ...

View more