2001, Sayı 10

 

Recent Submissions

 • Gürbüz, Adnan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2001)
  Selçuklu Sultanlarından Alâeddin Keykubad tarafından fethedilen ve fâtihinin adına izâfe edilen Alâiye şehri ve kalesi, Selçuklu döneminde önemli bir askerî ve ticarî özelliğe sahip liman kale-şehir olmuştur. Alâiye bu ...
 • Toker, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2001)
  Ebü'l-Gâzî Bahadır Han'ın Secere-i Terâkime adlı eseri, Zuhal Kargı Ölmez tarafından "Transkripsiyonlu Metin-Gramer-Dizin" bölümleriyle 1996 yılında yayınlanmıstır. Eserde bazı eksiklikler göze çarpmaktadır. Bu yazıda, ...
 • Donbay, Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2001)
  Ziya Paşa, Tanzimattan sonra, Batılı anlamda gelişmeye başlayan edebiyatımızın ilk akla gelen isimlerinden biridir. Şinasi ve Namık Kemâl gibi, Ziya Paşa da, düşünceleriyle yeni edebiyatın kuruluşuna önemli katkılarda ...
 • Tunç, Semra (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2001)
  Sözlü ve yazılı edebiyatın temeli dil, dilin malzemesi sözdür. Şâir ve edipler dili kullanmadaki hünerlerine göre değer bulurlar. Dîvan şâirlerinde sözün gerçek anlamıyla ele alınışına pek rastlanmaz. Onlar çoğunlukla ...
 • Yeniterzi, Emine (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2001)
  Konya Selçuklular döneminde uzun yıllar başkentlik yapmış, Osmanlılar zamanında da asırlarca bir kültür merkezi olarak önemini korumuştur. Konyalı şair, yazar ve âşıklar üzerinde yaptığımız bu çalışmada; Tanzimatın ...
 • Öztürk, Rıdvan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2001)
  Kıbrıs, Akdeniz’in üçüncü büyük adasıdır. Bu adanın kuzeyinde Girne dağlarının Girne Boğazı ile Mersinlik Boğazı arasında bulunan kısmına Beşparmak Dağları denir. Girne Dağları üzerinde beş parmağa benzeyen görüntüsü ile ...
 • Hacızade, Naile (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2001)
  Çağdaş Kazan Tatarcasının ağızları arasında Mişar ağzı önemli bir yer tutmaktadır. Makale içerisinde dil özellikleri ele alınan Mordva-Karataylar Kazan Tatarcasının Mişar ağız grubunda yer almaktadır. Mordva-Karatayların ...
 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2001)
  Sadrüddin Konevî Anadolu Selçukluları zamanında 605/1204—673/1274 yılları arasında Anadolu’da yaşamış çok önemli bir mutasavvıftır. Onun üzerine muhtelif çalışmalar yapılmıştır. Yaşadığı dönemde Anadolu’da Babailer adı ...
 • Yılmaz, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2001)
  1909 yılında çıkarılan bir kanunla Gayrimüslimlerin askere alınmasına tepki gösteren Rum gençleri, Yunanistan’a firar etmeye başlamıştır. Balkan Savaşı’ndan sonra bunları, yakın akrabaları izlemiştir. Uyguladığı soykırım ...
 • Bayram, Mikail (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2001)
  Ahilik, Türkiye Selçukluları zamanında kurulan sosyal, kültürel ve ekonomik nitelikli bir kuruluştur. O dönemde Anadolu’da tabiat bilimleri alanında yoğun bir çalışma vardı. Bu alandaki çalışmalar, bilimin iş ve san’at ...

View more