2016, Özel Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Ulay, Göksel; Engür, M. Osman (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2016)
  Türkiye’de mobilya sektörünün önemli bir bölümü küçük ve orta büyüklükte işletmelerden (KOBİ) oluşmaktadır. Bu işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği (İSG) karnesinin zayıf olduğu ve bunun eğitim/bilgi eksikliği, yüksek ...
 • Altınok, Mustafa; Kale, Barış; Yaşar, Mehmet; Yaşar, Ş. Şadiye; Alkan, Elif; Fidan, M. Said (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2016)
  Doğada, sıcak ve soğuk olmak üzere birbirine zıt iki kutup vardır. Sauna bu tezatların bir uygulama mekanıdır. Sauna, hava ve su vasıtasıyla soğutulan bir sıcak hava banyosudur. Bu banyo ile insan bedeni, soğuk ile sıcak ...
 • Muratoğlu, Ahmet; Uysal, Burhanettin; Kurt, Şeref (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2016)
  Bu çalışmada; ahşap yapı elemanlarının güçlendirilmesinde kullanılan karbon fiber takviyeli polimer uygulamasının, ahşap yapı elemanlarının mekanik performanslarında meydana getirdiği değişim miktarının belirlenmesi ...
 • Karademir, Devrim; Koç, Küçük Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2016)
  Türkiye Mobilya Sektörü AB ile entegrasyon sürecinde yapısal iyileştirmelerin hızla yapılmasına ihtiyaç duyulan önemli sektörlerinden biridir. Sektörün AB ile uyumlaştırılması için çalışma ortamlarının AB mevzuatında ...
 • Öztürk, Emel; Koç, Küçük Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2016)
  İleri teknolojik sistemlerin kullanıldığı günümüz dünyasında işletmelerin rekabet ortamında yer alabilmeleri, müşterilerin taleplerini optimum düzeyde karşılamalarına bağlıdır. Ürün ve hizmetlerin talep edilen zaman ve ...
 • Hazır, Ender; Koç, Küçük Hüseyin; Esnaf, Şakir (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2016)
  Son yıllarda inşaat sektöründeki gelişmeler, nüfus artışı, kişi bazında gelir düzeyinin yükselmesi, uluslararası ticaretteki gelişmeler gibi birçok faktörün etkisiyle mobilyaya olan talep hızla artırmıştır. Ancak talep ...
 • Koç, Küçük Hüseyin; Kurtoğlu, Ahmet; Erdinler, Emine Seda; Hazır, Ender (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2016)
  Mobilya endüstrisi son yıllarda gösterdiği gelişimle, Türkiye’nin hızlı büyüyen ve ticari dengesi pozitif seyreden önemli sektörlerinden biri olmuştur. Üretim değeri 19 milyara ulaşmış, 200’ü aşkın ülkeye 2,2 milyar dolar ...
 • Erdinler, Emine Seda; Koç, Küçük Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2016)
  Tasarım genel anlamda bir planın gerçekleştirilmesi ve bir ürünün görünüş ve fonksiyonlarına karar verilmesi sürecidir. Günümüzde pek çok üretici tasarımın önemini tüketicinin tasarım beklentilerini karşılamak üzere ...
 • Soysal, Mehmet; Çağatay, Kubulay; Kesik, H. İsmail (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2016)
  Geleneksel Antakya konutları iç mekan donatı elemanlarında ahşabın yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Değişik kültürlerin etkisinde kalan geleneksel Antakya konutlarında pencereler, kapılar, duvarlar, dolaplar ve ...
 • Kesik, Hacı İsmail; Akyıldız, Mehmet Hakan; Çağatay, Kubulay; Karamanoğlu, Mehmet; Bıçak, Sezgin; Olgun, Çağrı; Tiftik, Aslı (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2016)
  Restoration process, which applied to restore that historic wooden structure, framework elements and furniture recovery original appearance, has an important role in the preservation of wooden materials and passed to the ...
 • Ataoğlu, Nihan Canbakal (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2016)
  Tasarımların hayata geçirilmesinde çevrede uyandıracağı etkinin, işlevinin belirlenmesinde malzeme seçimi önemli bir rol oynamaktadır. Tasarımların başarısı ve ya başarısızlığı genellikle malzemelerin yaratıcı bir biçimde ...
 • Berikol, Bilal Zafer; Güner, Mehmet Fatih (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2016)
  Teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişen çevresel koşullar işletmelerin maliyet yapılarını değiştirmiş, dolaylı maliyetlerin toplam maliyetler içerisindeki payının artmasına neden olmuştur. Yoğun rekabet ortamında maliyet ...
 • Ulay, Göksel; Çakıcıer, Nevzat; Koç, Küçük Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2016)
  Dünyada ve ülkemizde ekonomik refah düzey yükseldikçe deniz turizmi ve buna bağlı olarak lüks yat ve gezi teknesi kullanımı yaygınlaşmaktadır. Kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için özenle tasarlanan yat/teknelerde ...
 • Ulay, Göksel; Çakıcıer, Nevzat; Koç, Küçük Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2016)
  Bu araştırmada, yat mobilyası üretiminde CNC makinaların kullanım olanakları araştırılmıştır. Mobilya imalatında CNC makine kullanımı çok cazip görünmesine karşın ürüne özgü koşullar nedeniyle üretim aşamasında önemli ...

View more