Selcuk University Digital Archive Systems

Emine Işınsu'nun dört romanında öne çıkan tarikatlar ve romanların tasavvufi açıdan analizi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sucu, Nurgül
dc.contributor.author Atalay, Nuray
dc.date.accessioned 2018-10-26T13:59:07Z
dc.date.available 2018-10-26T13:59:07Z
dc.date.issued 2017-09-18
dc.identifier.citation Atalay, N. (2017). Emine Işınsu'nun dört romanında öne çıkan tarikatlar ve romanların tasavvufi açıdan analizi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13155
dc.description.abstract Son dönem yazarlarımızdan olan Emine Işınsu, geniş bilgi birikimi ve yaşadığı kültürel ortamın etkisiyle eserlerinde toplumu aydınlatmıştır. Eserlerinde milli duygu ve düşüncelerimizi içeren birçok konuya temas etmiş, toplumsal değerlerimizi yeniden canlandırmıştır. Eserlerinde kurguladığı olayların tasavvufi boyutu dışında, tarihi boyutlarına da önem vermiştir. Yazarın yakın zamanda yazdığı tasavvuf konulu dört romanından yola çıkarak oluşan tezimiz, tasavvufi ve ahlâkî unsurları inceleyerek şekillenmiştir. Tasavvufi unsurların sıkça kullanılmış olması tezin ana temasını oluşturmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Emine Işınsu, one of our recent writers, has enlightened society in her Works with her extensive knowledge and the cultural environment she lives in. She has come into contact with many subjects in our national feelings and thoughts, and has revived our social values. Apart from the mystic dimension of the events she had set in her works, she also gave importance to the historical dimensions. The mysticism and moral elements formed by the author's recent four novels on mysticism written by him. The freguent use of mystical elements constituted the main theme of my thesis. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Emine Işınsu tr_TR
dc.subject Tarikatlar tr_TR
dc.subject Brotherhoods tr_TR
dc.subject Roman tr_TR
dc.subject Novel tr_TR
dc.title Emine Işınsu'nun dört romanında öne çıkan tarikatlar ve romanların tasavvufi açıdan analizi tr_TR
dc.title.alternative Cults stated in Emine Işınsu's four novels and analiysis of her novels in terms of sufistic (Sufi) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account