Selcuk University Digital Archive Systems

Mineralogical and chemical characteristics of the amphibole minerals from the metamorphic sole rocks of the late cretaceous aged hatip ophiolitic mélange in the Konya Area (Central Southern Turkey)

Show simple item record

dc.contributor.author Koçak, Kerim
dc.contributor.author Kaya, Raziye Merve
dc.contributor.author Döyen, Adnan
dc.contributor.author Söğüt, Ali Rıza
dc.contributor.author Zedef, Veysel
dc.date.accessioned 2018-10-26T07:49:37Z
dc.date.accessioned 2017-05-04
dc.date.available 2018-10-26T07:49:37Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2017-05-15
dc.identifier.citation Koçak, K., Kaya, R. M., Döyen, A., Söğüt, A. R., Zedef, V. (2018). Mineralogical and chemical characteristics of the amphibole minerals from the metamorphic sole rocks of the late cretaceous aged hatip ophiolitic mélange in the Konya Area (Central Southern Turkey). Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6, (3), 519-528. tr_TR
dc.identifier.issn 2147-9364
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13118
dc.description DOI: 10.15317/Scitech.2018.149 Url: http://sujest.selcuk.edu.tr/sumbtd/article/view/479 tr_TR
dc.description.abstract In the Konya area, the Neotethyan assemblage is represented by Late Cretaceous aged Hatıp Ophiolitic Mélange, in where the metamorphic sole rocks crop out as thin slices beneath the sheared serpentinites and harzburgites, and Çayırbağı ophiolite. This study aims to characterize the mineralogical characteristics and chemical composition of the amphiboles in the metamagmatic sole rocks of the Hatıp Ophiolitic Mélange. The main rock types in the metamorphic sole rocks are amphibolite (amphibole up to 90.3 %); epidote-amphibolite (65.3% amphibole); zoisite-amphibolite (amphibole 52.2%) and amphibole-quartzite (amphibole 28.5%) with nematoblastic to porphyroblastic texture. The microprobe analyses of the amphiboles suggest that the amphiboles have crystallized from a wet magma in medium pressure condition (≤ 7 kb), and are magnesiohornblende, pargasite and edenite in composition. The obtained data also reveal that the Neotethyan assemblage has experienced a regional metamorphism in greenschist facies conditions, which resulted in no chemical changes in the amphiboles. tr_TR
dc.description.abstract Konya yöresinde Neotetis topluluğu, Geç Kretase yaşlı makaslanmış serpantinit ve harzburgitlerin altında ince dilimler şeklinde metamorfik taban kayaçlarının bulunduğu Hatıp ofiyolitik Melanjı ve Çayırbağı ofiyolitleri ile temsil edilirler. Bu çalışmada, metamorfik dilimde yer alan metamagmatik kayaçlardaki amfibollerin mineralojik özelliklerinin ve kimyasal bileşimlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Metamorfik dilimdeki ana kayaç tipleri nematoblastik - porfiroblastik dokuya sahip olan amfibolit (% 90.3 lere varan amfibol); epidot amfibolit (%65.3 amfibol); zoisit amfibolit (%52.2 amfibol) ve amfibol kuvarsit (%28.5 amfibol) tir. Amfibollerin kimyası, amfibollerin orta basınç şartlarında (≤ 7 kb) sulu bir mağmadan kristalleşen magnezyohornblend, pargazit ve edenit bileşiminde olduğunu ortaya koymaktadır. Eldeki veriler, ayrıca Neotetis topluluğunun daha sonra amfibollerde kimyasal bir değişiklik oluşturmayan yeşilşist fasiyesi şartlarında bölgesel bir metamorfizmaya uğradığını vurgulamaktadır. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tr_TR
dc.subject Amphibolite tr_TR
dc.subject Metamorphic sole tr_TR
dc.subject Amfibolit tr_TR
dc.subject Metamorfik dilim tr_TR
dc.subject Ophiolite tr_TR
dc.subject Ofiyolit tr_TR
dc.title Mineralogical and chemical characteristics of the amphibole minerals from the metamorphic sole rocks of the late cretaceous aged hatip ophiolitic mélange in the Konya Area (Central Southern Turkey) tr_TR
dc.title.alternative Konya Yöresinde (Orta Güney Türkiye) geç kretase yaşlı hatip ofiyolitik melanjının metamorfik taban kayaçlarındaki amfibol minerallerinin mineralojik ve kimyasal özellikleri tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi
dc.identifier.volume 6
dc.identifier.startpage 519
dc.identifier.endpage 528


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account