Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Mineralogical and chemical characteristics of the amphibole minerals from the metamorphic sole rocks of the late cretaceous aged hatip ophiolitic mélange in the Konya Area (Central Southern Turkey)

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.