Selcuk University Digital Archive Systems

Kömür madenlerinde kullanılan sabanların önemi ve seçim kriterleri

Show simple item record

dc.contributor.author Bilim, Niyazi
dc.date.accessioned 2018-10-26T07:34:18Z
dc.date.accessioned 2017-12-10
dc.date.available 2018-10-26T07:34:18Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-02-02
dc.identifier.citation Bilim, N. (2018). Kömür madenlerinde kullanılan sabanların önemi ve seçim kriterleri. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6, (3), 490-503. tr_TR
dc.identifier.issn 2147-9364
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13116
dc.description DOI: 10.15317/Scitech.2018.147 Url: http://sujest.selcuk.edu.tr/sumbtd/article/view/605 tr_TR
dc.description.abstract Yenilenebilir enerji kaynakları dünyadaki enerji ihtiyacını karşılayamadığından, günümüzde fosil yakıtlar enerji üretiminin ana unsuru olmaya devam etmektedir. Dünyadaki elektrik enerjisinin % 41’i kömürden elde edilmektedir. Gelecek yılarda da kömürün enerji üretiminde liderliğini devam ettireceği ön görülmektedir. Ülkelerin enerji ihtiyacını karşılamak için kömüre olan bu büyük talep sebebiyle, üretim kapasitesinin artırılmasında etkili yöntemlerden olan tam mekanize kazı sistemleri yaygınlaşmıştır. Maden mekanizasyon ve otomasyon sistemleri, cevher üretimlerinin artmasına, birim üretim maliyetlerinin düşmesine ve iş güvenliğine önemli katkılar sağlamaktadır. Yeraltı mekanize kömür madenciliğinde, tamburlu kesici-yükleyiciler ile sabanlar günümüzde sıklıkla tercih edilen makinalardır. Kalın damarlı kömür madenleri dünyada tükenmeye başladığından dolayı, ince damarlı kömür madenlerinin önemi artmaya başlamıştır. Bu nedenle ince kömür damarlarının üretiminde sabanların rolü artmıştır ve artmaya devam edecektir. Günümüzde sabanların kullanım alanları, tipleri ve seçim kriterleri ile ilgili çalışmaların çok az olduğu tespit edilmiştir. Literatürdeki bu eksikliğin giderilmesi amacıyla bu çalışmanın oluşturulması amaçlamıştır. Ayrıca ülkemizdeki ince kömür damarlarının mekanize bir şekilde üretilebileceği konusunda farkındalık oluşturmak diğer bir hedeftir. Bu çalışmada, kömürün ülkemiz için önemi vurgulanarak kömürün enerjide kullanımı ile ilgili bazı istatistikler verilmiştir. İlk olarak kömür kazısında kullanılan sabanların tarihsel gelişimi anlatılmıştır. Daha sonra, sabanların kullanım alanları, tamburlu kesiciler ile farkları, dünyadaki saban üretici firmalar ve sabanları hakkında teknik bilgiler verilmiştir. Son olarak, ülkemizde sabanların kullanım durumu hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Since renewable energy sources cannot supply the world's energy needs, fossil fuels are still the main energy source nowadays. 41% of the world’s electric production is obtained from coal. There is no doubt that coal will not lose its leadership in energy production in the coming years. Because of this great demand, which is now an elimination for the energy needs of the countries, full-scale excavation systems are getting widespread. In addition, mine mechanization and automation systems have contributed to increasing ore production, thus reducing unit production costs and improving work safety. Today, drum shearers and plows are preferred machines in underground-mechanized coal mining. Since thick seam coal mines are going to run out, coal mining will soon return to thin seam mining. For this reason, the role of plows in the production of thin coal seams will increase gradually. In this study, the historical development of the plows used in coal excavation was first explained. Later, information was given on the usage areas of plows, differences compared to drum cutters and producer companies and their plows in the world. Finally, assessments were made on the use of plows in our country. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tr_TR
dc.subject Kömür kazısı tr_TR
dc.subject Coal excavation tr_TR
dc.subject Kömür sabanı tr_TR
dc.subject Coal plow tr_TR
dc.subject Mekanize kazı tr_TR
dc.subject Mechanized excavation tr_TR
dc.title Kömür madenlerinde kullanılan sabanların önemi ve seçim kriterleri tr_TR
dc.title.alternative Importance and selection criteria of plows used in coal mining tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi
dc.identifier.volume 6
dc.identifier.startpage 490
dc.identifier.endpage 503


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account