Selcuk University Digital Archive Systems

Determination of sound transmission loss in lightweight concrete walls and modeling artificial neural network

Show simple item record

dc.contributor.author Tosun, Mustafa
dc.contributor.author Dinçer, Kevser
dc.date.accessioned 2018-10-26T07:18:00Z
dc.date.accessioned 2017-10-24
dc.date.available 2018-10-26T07:18:00Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2017-12-24
dc.identifier.citation Tosun, M., Dinçer, K. (2018). Determination of sound transmission loss in lightweight concrete walls and modeling artificial neural network. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6, (3), 461-477. tr_TR
dc.identifier.issn 2147-9364
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13114
dc.description DOI: 10.15317/Scitech.2018.145 Url: http://sujest.selcuk.edu.tr/sumbtd/article/view/586 tr_TR
dc.description.abstract In this paper, analysis of sound transmission losses through lightweight concrete walls was conducted against the high way trafic noises. The walls are generally used for thermal insulation purposes in Turkey. Sound transmission was modeled using ANN. Input parameters frequency, density of lightweight concrete wall and thickness of lightweight concrete wall structure (f, M, d2) and output parameter TS were described. When the outcomes of the TS analysis and those of ANN modeling are summarized together; Sound transmission losses improve with higher frequencies, higher wall densities and increased wall cross sections. Regardless of sufficient thermal insulation of single layered lightweight concrete walls as stipulated by the Turkey Institute of Standards (TSE 825), the wall cross sections were found to be insufficient in terms of sound transmission. Beside thermal insulation of the single layered lightweight concrete walls’ regulations, it was found with this study that, it is also necessary to analyze sound transmission lossess, after which the wall cross sections should be sized. tr_TR
dc.description.abstract Bu makalede, ana yolu trafik gürültüsüne karşı hafif beton duvarlardan ses iletim kayıplarının analizi yapılmıştır. Duvarlar genellikle Türkiye'de ısı yalıtım amacıyla kullanılmaktadır. Ses iletimi ANN kullanılarak modellenmiştir. Giriş parametreleri frekans, hafif beton duvarın yoğunluğu ve hafif beton duvar yapısının kalınlığı (f, M, d2) ve çıkış parametresi TS tanımlanmıştır. TS analizinin sonuçları ve modelleme sonuçları birlikte özetlendiğinde; ses iletimi kayıpları daha yüksek frekanslar, daha yüksek duvar yoğunlukları ve artan duvar kesitleri ile gelişir. Türkiye standart Enstitüsü (TSE 825) tarafından öngörülen tek katmanlı hafif beton duvarların yeterli ısı yalıtımına bakılmaksızın, duvar kesitlerinin ses iletimi açısından yetersiz olduğu bulunmuştur. Tek katmanlı hafif beton duvarların düzenlemelerinin ısı yalıtımının yanı sıra, bu çalışmada, ses iletimi kayıplarını analiz etmek için de gerekli olduğu ve daha sonra duvar kesitlerinin boyutlandırılması gerektiği bulunmuştur. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tr_TR
dc.subject Artificial neural network tr_TR
dc.subject Lightweight concrete wall tr_TR
dc.subject Sound transmit loss tr_TR
dc.subject Yapay sinir ağı tr_TR
dc.subject Hafif beton duvar tr_TR
dc.subject Ses iletim kaybı tr_TR
dc.title Determination of sound transmission loss in lightweight concrete walls and modeling artificial neural network tr_TR
dc.title.alternative Hafif beton duvarlarda ses iletim kaybının belirlenmesi ve yapay sinir ağının modellenmesi tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi
dc.identifier.volume 6
dc.identifier.startpage 461
dc.identifier.endpage 477


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account