Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Determination of sound transmission loss in lightweight concrete walls and modeling artificial neural network

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.