Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Overhangs in structural systems and earthquake behaviour from torsional irregularity point of view

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.