Selcuk University Digital Archive Systems

Serbest zaman etkinliği olarak facebook kullanımının yalnızlıkla ilişkisi: Cumhuriyet Üniversitesi örneği

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karakoç, Enderhan
dc.contributor.author Taydaş, Onur
dc.date.accessioned 2015-01-12T08:45:24Z
dc.date.available 2015-01-12T08:45:24Z
dc.date.issued 2012-06-29
dc.identifier.citation Taydaş, O. (2012). Serbest zaman etkinliği olarak facebook kullanımının yalnızlıkla ilişkisi: Cumhuriyet Üniversitesi örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1310
dc.description.abstract Kitle iletişim araçlarının özellikle teknolojik gelişmelerle birlikte insan yaşamında etkisi yadsınamayacak kadar fazladır. Yeni medya olarak tabir edilen internet ise kitle iletişim araçlarının en yenisi ve en çeşitlisidir. İnternet hem içeriği bakımından hem de ulaşılabilirliği bakımından diğer kitle iletişim araçlarından ayrılmaktadır. Bu kitle iletişim aracının sunduğu içeriklerden son yıllarda en popüler olanı sosyal paylaşım ağlarıdır. Sosyal paylaşım ağlarının üniversite öğrencileri tarafından kullanımı, bu kullanımlardan elde ettikleri doyumlar ile birlikte siteyi kullanan bireylerin yalnızlık düzeylerinin ortaya çıkarılması açısından önemlidir. Sosyal paylaşım ağları üzerine yapılan araştırmalar genellikle bireylerin bu siteleri kullanımları ve doyumları, sitelerin sunduğu içeriklerin çözümlenmesi veya bağımlılıkların tespiti ile sınırlandırılmıştır. Bu çalışma ise Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin demografik bilgilerini, Facebook sitesini kullanma alışkanlıklarını, kullanımlarını, kullanımlardan elde ettikleri doyumları ve siteyi etkin olarak kullanan bireylerin yalnızlık düzeylerini saptamak amacıyla oluşturulmuştur. İstatistik analizler yoluyla elde edilen verilere, yüzde, t - testi, anova, korelasyon, çapraz tablo analizi ve faktör analizleri uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yalnızlık düzeyleri ölçüldüğünde Facebook sitesinde geçirilen zamanın sosyal çevreyi şekillendirdiği, arkadaşlarla haberleşmek için yapılan bir aktivite olarak görülmesinden ötürü bireylerin yalnızlaşmasını önlediği sonucuna varılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin Facebook sitesini kullanımlarında 7 faktörün etkili olduğu vurgulanmıştır. Bunlar narsisizm, Kişisel Durum, Boş Zamanı Değerlendirme, İlişki Kurma, Eğlenme, Bilgi Araştırma, Motivasyon ve Rahatlamadır. tr_TR
dc.description.abstract The impact of mass media and technological developments on human life is immense. The internet is defined as the new media and is without doubt the most innovative and multifold mass medium. It differs from other media in terms of content and accessibility. The most popular form of content offered on the internet is that of the so called social networking sites. University students use of social networking sites and the nature of gratification derived from there is of significant importance for determining the loneliness level of their users. Research conducted on social networking sites is generally limited to the determination of individuals use patterns and gratification levels, the analysis of offered content and the level of addiction. This research aims to determine Facebook use patterns of the students of Cumhuriyet University, the gratification they derive from the site and their loneliness level. Percentage analysis, t - test, analysis of variance, correlation, cross tabulation analysis and factor analysis were applied to data derived. When the loneliness level of the research applicants is measured, it is concluded that the time spent on Facebook site shaped the social environment and due to the fact that it is accepted as a personal activity to communicate with friends it is concluded to prevent individuals' becoming isolated. In consequence of the research, 7 effective points are emphasized. These are narcissism, statue, to valuate the free time, to have a relationship, to have fun, to search information, motivation and relief. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Boş zamanları değerlendirme tr_TR
dc.subject Leisure activities tr_TR
dc.subject Sosyal ağlar tr_TR
dc.subject Social networks tr_TR
dc.subject Yalnızlık düzeyleri tr_TR
dc.subject Loneliness level tr_TR
dc.subject Üniversite öğrencileri tr_TR
dc.subject Students university tr_TR
dc.title Serbest zaman etkinliği olarak facebook kullanımının yalnızlıkla ilişkisi: Cumhuriyet Üniversitesi örneği tr_TR
dc.title.alternative The relationship between the use of facebook and loneliness as a leisure time activity : The case of Cumhuriyet University tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account