Selcuk University Digital Archive Systems

Sosyal medyanın pazarlama iletişiminde kullanımı-Twitter mecrasında örnek marka uygulamaları

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karaçor, Süleyman
dc.contributor.author Peker, Mustafa Rıdvan
dc.date.accessioned 2018-10-24T09:59:24Z
dc.date.available 2018-10-24T09:59:24Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Peker, M. R. (2017). Sosyal medyanın pazarlama iletişiminde kullanımı-Twitter mecrasında örnek marka uygulamaları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13093
dc.description.abstract Günümüzde klasik medyanın popülaritesini elinden alan sosyal medya, birbirinden bağımsız olarak gelişmiş ve kullanıcıların kendi oluşturdukları içeriklerini yansıtabilmelerini ve başkalarıyla paylaşmalarını sağlayan çevrimiçi uygulamalar şeklinde tanımlanmaktadır. Sosyal medya eğitimden, ticarete birçok alanda kullanıma açıktır. Son yıllarda yapılan araştırmalar sosyal medyanın her alanda olduğu gibi tüketici davranışları üzerinde etkili olduğuna dair veriler elde edilmiştir. Artık insanlar televizyon reklamlarından çok sosyal medya reklamlarına yönelmekte, pazarlamacılara daha az güvenirken kendisi gibi olan tüketicilere daha çok güvenmektedir. Sosyal medya aracılığı ile geçmiş tecrübelerin tüketiciler arasında kolayca paylaşılabilmesi bireylerin satın alma davranışını da bir anlamda tersine çevirmiştir. Sosyal medya araçları içerisinde twitter uygulamasının ise önemli bir yeri bulunmaktadır. Twitter kullanıcılarının diğer sosyal medya araçları kullanıcılarına göre daha yoğun ve aktif kullanmaları pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra marka ve firmalar ile ilgili olumlu olumsuz geri beslemelerin yapılmasına da olanak sağlamaktadır. Twitter'da Arçelik markasının tüketiciler tarafından nasıl algılandığını inceleyen bu araştırma nicel araştırma yönetimi ile hazırlanmıştır. "Sosyal Medyanın Pazarlama İletişiminde Kullanımı Ve Tüketici Davranışlarına Olan Etkisi" konulu çalışmamızda sosyal medyanın tüketici davranışlarına olan etkisi üzerinde durulmuş, Tüketici Davranışları ve Sosyal Medya Pazarlama, Tüketici Davranış Modelleri incelenmiş ve saha çalışması bulguları tablolaştırılarak ampirik analiz yapılarak tablolar değerlendirilmiş ve analiz sonuçları değerlendirilerek önerilerde bulunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Today, the popularity of classic media's social media, developed independently of each other and that they create content users' reflections and share with others in the form of online applications that enable them. Social media training is available in many areas, from trade to education. Studies conducted in recent years, as is the case in all areas of social media impact on consumer behavior data that have been obtained. Cunsomers prefer social media ads instead of television ads when itself less secure, tending towards marketers as consumers rely on more. Through social media past experience can be shared easily between individual consumers purchasing behavior of a sense in reverse. Social media tools are significant place within the twitter application is. Twitter, other social media tools, users according to their users to use more intensive and active marketing activities as well as brand and positive and negative feedback about companies to be made of. How were detected by consumers to Arçelik on Twitter brand, our quantitative research approach that examines research. In our study named ''Social media's usage on Marketing and it's impact on consumer Behavior Models'' we have examined the consumer behaviors, social media marketing and consumer behavior models; tabulated the results of the field studies; made empirical analyzes and evaluated the results of the analyzes and made recommendations. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Pazarlama iletişimi tr_TR
dc.subject Marketing communication tr_TR
dc.subject Sosyal medya tr_TR
dc.subject Social media tr_TR
dc.subject Tanıtıcı reklam tr_TR
dc.subject Advertorial tr_TR
dc.title Sosyal medyanın pazarlama iletişiminde kullanımı-Twitter mecrasında örnek marka uygulamaları tr_TR
dc.title.alternative The use of social media on marketing communication (Marcom )-best practices of brand applications on Twitter tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account