Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Sosyal medyanın pazarlama iletişiminde kullanımı-Twitter mecrasında örnek marka uygulamaları

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.