Selcuk University Digital Archive Systems

Dil-güşâ (Giriş-metin-dizin-tıpkıbasım)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yavuz, Orhan
dc.contributor.author Kazanci, Sinan
dc.date.accessioned 2018-10-24T09:59:05Z
dc.date.available 2018-10-24T09:59:05Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier.citation Kazanci, S. (2017). Dil-güşâ (Giriş-metin-dizin-tıpkıbasım). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13092
dc.description.abstract Bu yüksek lisans çalışmasının konusu, aslı Rodos Hafız Ahmetağa Kütüphanesi'nde bulunan, dijital görüntüleri ise Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'nde (asıl nüsha olarak kabul edilen) olan, Bursa İnebey Yazma ve Basma Eser Kütüphanesi'ndeki diğer bir nüshasıyla edisyon kritiğe tabi tutulan Kaygusuz Abdal'a ait Dil-güşā adlı eserdir. Eser; içerik, dil özellikleri ve sözcük hazinesi bakımından incelemeye değer bulunmuştur. Bu tezle, öncelikle adı geçen esere ait sağlam bir metin oluşturmak, sonra da bu metnin dönemine ait kelime varlığını ve şekil özelliklerini ortaya koyacak bir dizin hazırlayarak tarihî Türkiye Türkçesi araştırmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmada, eserin transkripsiyonlu metni oluşturulmuş ve eserin ait olduğu dönemin hem kelime varlığının tespitine hem de şekil özelliklerinin ortaya çıkmasına katkı sağlayacak dizini hazırlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The subject of this master degree assignment is the work named Dil-güşā which belongs to Kaygusuz Abdal. The original copy is placed at Rodos Hafız Ahmetağa Library, dijital images are at Konya Regional Writing Work Library (which are accepted the original copy). Another copy is at Bursa İnebey Writing and Printing Work Library with another edition crities copy. This work is found worth examining in terms of its content, language and vocabulary. With this thesis, first of all to form a reliable text about the work is aimed, then contribute the researches of old Türkiye Turkish by preparing an index revealing the words and shape features of the period of this text. Within this work, the transcribed text of the book is formed and the index which will contribute to determine the word presence and shape features of that period is prepared. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Kaygusuz Abdal tr_TR
dc.subject Dil-güşâ tr_TR
dc.title Dil-güşâ (Giriş-metin-dizin-tıpkıbasım) tr_TR
dc.title.alternative Dil-güşâ (Introduction-Text-Index-Same Printing) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account